Country večer aneb tradiční benefiční večer Domova Jitka - již pátý

Datum konání:

03. 11. 2017 od 18.00 hodin

Místo konání:

Dům kultury Vsetín

Organizace:

Domov Jitka o.p.s.

V Domově Jitka pomáhají dospělým a dětem nad 10 let s mentálním a kombinovaným postižením prostřednictvím pobytové a odlehčovací služby.

Posláním služby týdenního stacionáře, je poskytnout klientům sociální služby s ubytováním od pondělí do pátku. Zajistit jejich potřeby odpovídající mírou podpory a pomoci. Poskytnout možnost začlenit se v co největší možné míře do běžné společnosti. A to v oblasti sociální, kulturní i ekonomické. Umožnit těmto osobám žít plnohodnotný život s ohledem na jejich individuální přání, cíle a možnosti.
-pobytová služba je poskytována maximálně 9-ti klientům

Posláním odlehčovací služby Domova Jitka je umožnit pečující rodině, případně samostatné fyzické osobě, nezbytný odpočinek a možnosti obstarání vlastních potřeb a zájmů. Dále rozvoj samostatnosti osoby využívající odlehčovací službu, nebo alespoň zachování a nezhoršení dosavadního fyzického, psychického i duševního zdraví.
Odlehčovací služba může být:
-pobytová – v souběhu s provozem týdenního stacionáře – 2 lůžka
-ambulantní – maximálně 4 klienti v průběhu jednoho dne
-pobytová víkendová – poskytovaná na základě individuálního zájmu pečujících osob


Program benefice

Přivítání hostů a informace o službách a aktivitách Domova Jitka
Sdělení o využití výnosu z benefiční akce
Poděkování podporovatelům akce
Vystoupení Domova Jitka / klienti, zaměstnanci a dobrovolníci /
Vystoupení žáků ze Základní školy Luh - TEXASKY
Vystoupení místní kapely ATAPANA
Společné zpívání, tancování a zábava s kapelou
Prodej tomboly
Závěrem losování vstupenek o překvapení

Účel grantu

Z finančních prostředků získaných pořádáním akce a zdvojením výtěžku Nadací Divoké husy bude pořízen vysoušeč vlhkosti. Ten vyřeší neustálé problémy s vysokou vlhkostí a častým zatopením suterénu Domova, kde se nachází dílna a společenský prostor (letos byla služba půjčování vysoušeče od města Vsetín zpoplatněna). Dále budou pořízeny kvalitní matrace s omyvatelným povrchem, které zaručí pohodlí a zároveň budou praktické v provozu.
Z vlastních zdrojů není možné toto vybavení pořídit z důvodu vysoké pořizovací ceny.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing