CIHLAFEST - 8. ročník benefičního festivalu v zahradách Chráněného bydlení Slapy

Datum konání:

21. 07. 2018 9 - 23 hodin

Místo konání:

Zahrady Chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením Slapy, Slapy 74

Organizace:

Portus Praha, z.ú.

Organizace se od roku 2001 věnuje poskytování moderních sociálních služeb lidem s mentálním postižením a snaží se přispět k jejich samostatnému životu. Je zakladatelem celostátního benefičního projektu AKCE CIHLA, který úspěšně provozuje 18 let. Portus Praha za dobu své existence zrekonstruoval bývalou farní budovu v obci Slapy a zprovoznil zde Chráněné bydlení Fara pro 12 klientů s mentálním postižením.  Ve stejném areálu vybudoval také sociálně terapeutickou dílnu, která provozuje pro klienty edukační programy a pracovní centrum. Z výtěžků AKCE CIHLA a z evropských fondů vystavěl Portus Praha ve Slapech další budovu – Chráněné bydlení Na vyhlídce, kde žije sedm klientů v nezávislých garsonkách. Novou službou od ledna 2017 je podpora samostatného bydlení poskytovaná v regionu Praha – západ.  V roce 2013 byla založena společnost Portus Praha, s.r.o., která pod značkou DOBROTY S PŘÍBĚHEM provozuje sociální podnik s potravinářskou výrobou. Budova, v níž se vyrábí nakládané sýry a utopenci, byla vystavěna v z výtěžků AKCE CIHLA v městysu Davle a v dnešní době je zde zaměstnáno na hlavní pracovní poměr 8 lidí s postižením. Výrobky podnik dodává do 40 pražských restaurací, účastní se trhů a festivalů a provozuje též sezónní občerstvení. 


Program benefice

Pilířem festivalu budou divadelní představení, divadla pro děti, koncerty, výstavy a workshopy. Festival má komunitní charakter – jeho program je mnohožánrový a mezigenerační a na jeho realizaci spolupracuje řada obcí z regionu, sousedé, místní podnikatelé. Diváci jsou z 90% občané regionu. Festival má rovněž za úkol představit a medializovat chráněné bydlení jako alternativu oproti sociálním službám ústavního typu. Umožní nahlédnout do života lidí s mentálním postižením a představí je jako přirozenou součást naší společnosti. Klienti chráněného bydlení jsou do příprav i realizace festivalu přímo zapojeni. Festival se za 7 uplynulých ročníků těší stále větší oblibě, jelikož je v regionu svého druhu ojedinělou záležitostí, celodenní návštěvnost činí okolo 550 diváků.

Hlavní program festivalu:
STUDIO DVA – Sex pro pokročilé (hl. role Karel Roden a Jana Krausová)
VOSTO5 - Stand’artní kabaret
BUCHTY A LOUTKY – legendární loutkové divadlo pro děti i dospělé
CIRKUS TeTy
Kapely Filtr a Fara Band
další v jednání...
+ workshopy, taneční a výtvarné dílny, fire show, soutěže, akce a dílny pro děti...

Účel grantu

Výtěžek festivalu (vstupné, prodej občerstvení), jako i dar nadace bude použit na opravu střešní krytiny Chráněného bydlení Fara, která je v havarijním stavu.   


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing