Benefiční letní koncert na podporu provozu Chelčického domova sv. Linharta

Datum konání:

26. 08. 2022 od 18:00

Místo konání:

Letní amfiteátr za kostelem sv. Martina v blízkosti Chelčického domova sv. Linharta, přírodní zahrada Domova

Organizace:

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.

Chelčický domov sv. Linharta je samostatná nezisková obecně prospěšná společnost. Jejím hlavním posláním je pomáhat lidem, kteří se z důvodu věku nebo svého nepříznivého zdravotního a sociálního stavu těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Chelčický domov poskytuje sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitaci, pečovatelskou službu a sociálně aktivizační službu pro OZP. Do Domova také docházejí dobrovolníci, studenti na stáže a praxe, a v rámci komunitní sociální práce poskytují základní sociální poradenství pro obyvatele okolních obcí a místní komunitu. V prostorách Chelčického domova sv. Linharta je také umístěno Komunitní centrum, ve kterém probíhají mnohé kulturní, společenské, environmentální aktivity podporující zdravý životní styl.


Program benefice

Benefiční letní koncert na podporu provozu Chelčického domova sv. Linharta proběhne 26.8.2022 v Letním amfiteátru za kostelem sv. Martina v blízkosti Chelčického domova a v přírodní zahradě Domova.

Program akce:

18:00 – 18:30 Koncert v kostele sv. Martina

18:30 – 19:00 Výstava obrazů a výrobků uživatelů sociálních služeb

19:00 – 20:00 Koncert folkrockové kapely Epydemye

20:15 – 20:45 Dětské divadelní představení

Závěr – Neformální setkání, občerstvení

Účel grantu

Získané prostředky použijí na bezbariérové úpravy v prostorách dvora Domova. Jedná se o mlatové cesty šířky 1,2 m, které jsou vhodné pro imobilní uživatele a jejich asistenty. Tyto cesty také každodenně využívají lidé s chodítky.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing