CHARITATIVNÍ PLES

Datum konání:

11. 02. 2023 od 19:00

Místo konání:

Staré Lázně v Kolíně

Organizace:

Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú.

Sdružení Volno provozuje v Kolíně Středisko respitní péče Volno, kde je poskytován komplex sociálních služeb rodinám pečujícím o dítě, dospívajícího, nebo dospělého s autismem, mentálním či kombinovaným postižením. Nabízejí podporu v rámci odlehčovací služby, při které na určitý čas přeberou veškerou péči o člověka s postižením, včetně fyzioterapie a výuky, takže si rodina může odpočinout. Tyto služby fungují jako prevence před nástupem dítěte do celoroční ústavní péče a jako prevence před rozpadem rodiny. Dále organizují volnočasové aktivity pro jejich klienty. Pro pečující je k dispozici psycholog, fyzioterapeut a sociální pracovnice. Pořádají setkání rodin a také relaxačně - vzdělávací pobyt pro pečující osoby.


Program benefice

Charitativní ples proběhne 11.2.2023 od 19 hodin ve Starých Lázních v Kolíně. Kromě společenské zábavy s tancem a hudbou je naplánované také vystoupení žáků a vyučujících v ATUS Duende a losování tomboly. Výtěžek plesu a tomboly je určen na podporu činnosti Střediska respitní péče Volno.

Účel grantu

Finanční prostředky použijí na dovybavení nové budovy, na nákup pomůcek, her a materiálu pro práci s klienty.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing