Charitativní ples pro Oblastní charitu Uherský Brod

Datum konání:

29. 01. 2016

Místo konání:

Kulturní dům Korytná

Organizace:

Oblastní charita Uherský Brod

Oblastní charita Uherský Brod byla zřízena dne 28. 9. 1992 Mons. Janem Graubnerem. Posláním organizace je poskytovat sociální služby lidem v těžké životní situaci na principech křesťanské lásky. Prostřednictvím svých zařízení a služeb poskytuje pomoc, podporu a poradenství v oblasti sociální a zdravotní péče. Své poslání uskutečňuje Charita zejména prostřednictvím materiální, sociální, humanitární, rozvojové, psychické a duchovní pomoci potřebným lidem a rovněž prostřednictvím úsilí o spravedlivější podmínky ve společnosti. Cílovou skupinou jsou lidé v těžké životní situaci, kteří při řešení potřebují pomoc druhé osoby.

Provozují např. pečovatelskou službu, potravinovou a materiální pomoc, pomoc při živelných katastrofách a mimořádných událostech, dálě několik charitních domů, terapeutickou dílnu, nízkoprahové centrum, denní stacionář, centrum seniorů, půjčovnu kompenzačních pomůcek a další služby. 


Program benefice

Kulturně-společenský program (ples – hudba, tanec, společné besedování). K poslechu i tanci zahraje Dechová hudba Straňanka, Mužský pěvecký sbor z Korytné a děti z Mateřské školy Korytná. 

Účel grantu

Výtěžek akce bude použit na podporu Pečovatelské služby Korytná, konkrétně na zakoupení zdravotních a kompenzačních pomůcek pro klienty. V domě s pečovatelskou službou se personál stará o 16 klientů. Jedná se o seniory, těžce nemocné a ležící klienty.

 


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing