Charitativní bowling pro Domácí hospic

Datum konání:

18. 03. 2021 16:00 - 19:00

Místo konání:

Xbowling Tišnov

Organizace:

Oblastní charita Tišnov

Domácí hospic Porta Vitae zajišťuje péči nevyléčitelně nemocným na Tišnovsku a Kuřimsku, aby mohli i závěr svého života prožít doma obklopeni svou rodinou i profesionální péčí, kterou zajišťuje multidisciplinární tým ve složení paliativní lékař, sestra, sociální pracovnice, psycholog a duchovní. Zdravotní péče je poskytována non stop 24 hodin denně 7 dní v týdnu.


Program benefice

PROGRAM AKCE:

Zahájení – představení projektu a spolupracujících organizací

Turnaj v bowlingu

Doprovodný program, prodej výrobků klientů Oblastní charity Tišnov a kasička na podporu Domácího hospice

Drobné občerstvení

Vyhlášení výsledků a poděkování všem účastníkům turnaje – sponzorům

Kvůli opatřením proti Covid-19 vymyslela Oblastní charita Tišnov náhradní venkovní program "Soutěžní stezka pro Domácí hospic", který se měl uskutečnit v průběhu března v Tišnově a do kterého se měli zapojit soutěžní týmy z firem z okolí. Vzhledem k aktuální situaci se ani tento náhradní venkovní program nemůže konat.

Oblastní charitu Tišnov ale přesto podpoříme.

Účel grantu

Krátce po konání akce je plánované stěhování zázemí Domácího hospice Porta Vitae z provizoria do nových prostor na nové adrese, pronajatých od města Tišnova. Výtěžek bude použit na financování venkovního označení provozovny a zakoupení nezbytného vybavení a nábytku pro skladování zdravotnického materiálu a pro zázemí pracovníků domácího hospice, které je nyní v provizorních podmínkách velmi stísněné a nevyhovující a omezuje je v jejich činnosti.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing