Charitativní bowling pro Domácí hospic

Datum konání:

18. 03. 2021 16:00 - 19:00

Místo konání:

Xbowling Tišnov

Organizace:

Oblastní charita Tišnov

Domácí hospic Porta Vitae zajišťuje péči nevyléčitelně nemocným na Tišnovsku a Kuřimsku, aby mohli i závěr svého života prožít doma obklopeni svou rodinou i profesionální péčí, kterou zajišťuje multidisciplinární tým ve složení paliativní lékař, sestra, sociální pracovnice, psycholog a duchovní. Zdravotní péče je poskytována non stop 24 hodin denně 7 dní v týdnu.


Program benefice

PROGRAM AKCE:

Zahájení – představení projektu a spolupracujících organizací

Turnaj v bowlingu

Doprovodný program, prodej výrobků klientů Oblastní charity Tišnov a kasička na podporu Domácího hospice

Drobné občerstvení

Vyhlášení výsledků a poděkování všem účastníkům turnaje – sponzorům

V případě nemožnosti uskutečnit akci s tímto programem ve vnitřních prostorách z důvodu opatření vlády v souvislosti s pandemií koronaviru, bude realizován alternativní program ve venkovních prostorách nebo pouze on-line.

Účel grantu

Krátce po konání akce je plánované stěhování zázemí Domácího hospice Porta Vitae z provizoria do nových prostor na nové adrese, pronajatých od města Tišnova. Výtěžek bude použit na financování venkovního označení provozovny a zakoupení nezbytného vybavení a nábytku pro skladování zdravotnického materiálu a pro zázemí pracovníků domácího hospice, které je nyní v provizorních podmínkách velmi stísněné a nevyhovující a omezuje je v jejich činnosti.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.