Divoké husy
Divoké husy Divoké husy

Benefiční předpremiéra filmu „Líbáš jako ďábel“

Datum konání:

17. 05. 2012

Místo konání:

Kino Světozor, Praha

Organizace:

Domov Sue Ryder, o.p.s.


Program benefice

výtěžek benefiční akce činil 60 290 Kč, grant Nadace Divoké husy 60 000 Kč

Účel grantu

částka 120 290 Kč byla použita na rekonstrukci koupelny na ošetřovatelském oddělení a na nákup antidekubitních matrací


více na www.sue-ryder.cz