Benefiční ples

Datum konání:

06. 03. 2015 20:00

Místo konání:

Kulturní dům Drnovice

Organizace:

PIAFA Vyškov

Organizace pomáhá zdravotně postiženým nebo sociálně znevýhodněným osobám všech věkovýchkategorií při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Nabízí jim ambulantní i terénní sociálně zdravotní služby, při nichž využívají metody sociální, pedagogické, rehabilitační, prvky Bobath konceptu a terapie s využitím zvířat. Zajišťují denní svozovou službu, sociálně terapeutickou dílnu,rekondiční pobyty,volnočasové aktivity, vzdělávací programy.


Program benefice

Benefiční ples s programem – tombola a 4 x taneční vystoupení

Účel grantu

Výtěžek dofinancuje projekt Dobročinný obchůdek - KOVÁRNA, kde budou vytvořena nácviková pracovní místa pro osoby, jež mají problémy s pracovním sebeuplatněním(osoby se zdravotním postižením či duševním onemocněním). Budou se zde prodávat především výrobky uživatelů z vedlejší sociálně terapeutické dílny. Obchůdek bude vytvořen v nově umístěné modulární buňce, dořeší se bezbariérový přístup a nutné stavební úpravy, včetně elektroinstalace a zabezpečení. 


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing