Benefiční ples spolku Hurá na Výlet!

Datum konání:

18. 01. 2019 od 19 hodin

Místo konání:

Restaurace Na Baště, Stolany 113, Heřmanův Městec

Organizace:

Spolek Hurá na Výlet!

Spolek Hurá na Výlet! je nezisková organizace, která vznikla v roce 2014 a od roku 2015 realizuje volnočasové aktivity pro seniory 65let+ a osoby ZTP – výlety a kulturní akce spojené s informačně osvětovou činností, vzdělávací přednášky a kurzy. Organizaci založil současný předseda spolku Bc. Tomáš Martinek. Záměrem činnosti spolku je snaha o zlepšení kvality života osob starších 65 let a osob se ZTP. Jedním z motivů pro vznik spolku Hurá na Výlet bylo i zjištění značné míry zneužívání seniorů na předváděcích akcích. Patronkou spolku se proto stala režisérka Silvie Dymáková, autorka dokumentu „Šmejdi“, který zachycuje podvodné praktiky obchodníků. Značná účast seniorů na předváděcích akcích vypovídá mimo jiné o potřebě seniorů se sdružovat a aktivněji trávit svůj volný čas.
Výlety respektují možnosti, omezení a specifické potřeby účastníků. Proto jsou koncipovány jako jednodenní, snadno zvládnutelné, bezpečné, finančně dostupné a přitom zajímavé. Jsou zajišťovány vždy se zdravotnickým dohledem, osobní asistencí, průvodcem a s živým hudebním doprovodem. Vše organizuje kolektiv mladých lidí, a to způsobem a za cenu dostupnou seniorům a osobám ZTP. V roce 2018 bylo založeno Hurá centrum pro seniory, kde se pořádají kulturní akce, vzdělávací a cestovatelské přednášky a kurzy.


Program benefice

Akce se bude konat od 19:00 do 2:00 hod.
Program:
19:00 zahájení plesu
19:30 hraje kapela
20:00 prodej tomboly
22:00 doprovodný program (předtančení)
23:30 vyhlašování tomboly
02:00 konec plesu
Účinkující: Hurá kapela Klondike

Účel grantu

Grant bude sloužit na pořízení židlí pro seniory. Počet seniorů využívajících výše uvedených služeb stále přibývá a spolek nemá dostatek židlí pro seniory. Ty jsou potřeba jak na výletech (součástí odpoledních programů bývá posezení na příjemném místě v přírodě), tak na kulturních akcích. Cílovou skupinou jsou senioři se zhoršenou schopností pohybu a orientace. Zároveň bude grant využit na pořízení aparatury potřebné ke zkvalitnění organizace kulturních akcí spojených s osvětovou činností.


Příběh klienta:
„Je to 5 let co mi žena odešla, rok po jejím odchodu se mi začal zhoršovat zdravotní stav, už jsem nemohl hrát v kapele. Potom jsem dostal mrtvici a vše vypadalo špatně. Začal jsem se pomalu zotavovat, ale samota doma mi moc nepřispívala. Děti mě navštíví sotva dvakrát do měsíce. Pak jsem na plakátu ve městě viděl spolek Hurá na Výlet!. Rozhodl jsem se přihlásit. Vydal jsem se do kanceláře této organizace, protože bydlím jen kousek. Milá děvčata mi nabídla kávu a vysvětlila vše kolem výletů. O týden později jsem jel na svůj první výlet s tímto spolkem na hrad Svojanov. Potkal jsem tam spoustu známých, které jsem 30 let neviděl. Děkuju spolku za to, že mě dal elán do života a dovolil mi zpříjemnit si chvilky, které mě na tomto světě ještě čekají!“ LB

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing