Divoké husy
Divoké husy Divoké husy

Benefiční koncert

Datum konání:

15. 12. 2012

Místo konání:

Praha 4

Organizace:

Diakonie ČCE - středisko Zvonek

Organizace podporuje lidi se specifickými potřebami - děti, mládež a dospělé se zdravotním postižením.


Program benefice

Účel grantu

Úprava zahrady v centru panelákového sídliště jak pro klienty, tak pro veřejnost


Výše grantu byla 47 170 Kč