Benefiční koncert TyfloCentra Ústí nad Labem, o.p.s.

Datum konání:

14. 10. 2020 od 18 hodin

Místo konání:

Císařský sál muzea města Ústí nad Labem

Organizace:

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.

Organizace poskytuje služby pro nevidomé a slabozraké občany Ústeckého kraje. Byla založena v roce 2002 s posláním podporovat klienty v jejich integraci do společnosti, poskytovat praktickou pomoc při řešení konkrétních problémů v každodenním životě. Jako jediná organizace v kraji poskytuje klientům osobní doprovody (tzv. průvodcovské a předčitatelské služby) a je jednou ze dvou organizací, která poskytuje služby pro podporu soběstačnosti a samostatnosti(tzv. sociální rehabilitaci). TyfloCentrum nabízí i další doplňkové služby a volnočasové aktivity, jako šachy, jógu, zvukovou střelbu, trénink paměti apod. Od roku 2014 provozují také chráněnou dílnu – masérnu a pedikúru, kde zaměstnávají zrakově postižené klienty.


Program benefice

1 - 2 hodinový program se bude skládat z koncertu nevidomé klavíristky Ráchel Skleničkové a autorského čtení v průběhu přestávky. Účast hosta je nyní v jednání.

Účel grantu

Příspěvek nadace bude využit na dokončení rekonstrukce a vybavení nových prostor masérny.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing