SEŠLI SE, ABY POMOHLI…

Datum konání:

05. 10. 2023 od 19:00

Místo konání:

Dům kultury Akord v Ostravě

Organizace:

Charita Ostrava

Charita Ostrava byla ustanovena 26. 1. 1991 arcibiskupem olomouckým jako účelové zařízení římskokatolické církve. Od druhé poloviny roku 1996 se stala složkou Diecézní charity ostravsko-opavské se samostatnou právní subjektivitou. Cílem Charity Ostrava je zabezpečování kvalifikované a komplexní pomoci osobám po stránce fyzické, psychické, sociální i duchovní, pokud možno s důrazem na aktivizaci osob, ke kterým pomoc směřuje. Cílovými skupinami Charity Ostrava jsou senioři, lidé se zdravotním postižením, lidé bez domova, matky s dětmi v tísni, ohrožené děti a mládež, lidé s duševním onemocněním, lidé nevyléčitelně nemocní v terminálním stádiu života a lidé v nepříznivé životní situaci.


Program benefice

Benefiční koncert s názvem „SEŠLI SE, ABY POMOHLI…“ proběhne 5. 10. 2023 od 19 hodin v Domě kultury Akord v Ostravě. V rámci připravovaného koncertu vystoupí Michal Hrůza s kapelou, muzikáloví sólisté Národního divadla Moravskoslezského s hudebním doprovodem Zdeňka Krále a klavírní virtuos Ivo Kahánek.

Účel grantu

Finanční prostředky použijí na dofinancování rekonstrukce budovy Charitního domu sv. Václava – domova pokojného stáří, kde v rámci stavebních úprav chtějí dosáhnout co největšího komfortu pro uživatele a zároveň rozšířit zázemí o 8 dalších lůžek.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing