Divoké husy
Divoké husy Divoké husy

Benefiční koncert rodiny Pěruškovy

Datum konání:

06. 06. 2013

Místo konání:

Kostel sv. Anežky České na Spořilově, Praha

Organizace:

O.s. Paprskovec

Podpora a integrace dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným postižením


Program benefice

Účel grantu

Na ozdravné pobyty pro postižené děti, které pořádá o.s.Cesta slunce


Výše grantu byla 32 407 Kč.