Benefiční koncert pro ranou péči

Datum konání:

19. 12. 2014 19:00

Místo konání:

Kutná Hora, GASK - refektář

Organizace:

Oblastní charita Kutná Hora, Středisko rané péče

Projekt Střediska rané péče je zaměřen na rodiny s dětmi předčasně narozenými, s mentálním, pohybovým, kombinovaným handicapem, s poruchami autistického spektra, nerovnoměrným nebo opožděným vývojem od narození do 7 let, které bydlí ve Středočeském kraji. 


Program benefice

Na programu budou muzikálové, operní a vánoční melodie. Bude představena organizace a služba rané péče, pro kterou je projekt pořádán.

Účel grantu

Výtěžek koncertu bude použit na zakoupení pomůcek do půjčovny střediska. Nové pomůcky umožní kvalitně pomáhat těm, kteří se ne vlastní vinou ocitli v nelehké životní situaci. Pomohou dětem rozvíjet své dovednosti a snížit vliv handicapu na život celé rodiny. 


Více informací na www.kh.charita.cz

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing