Divoké husy
Divoké husy Divoké husy

Benefiční koncert pro Mobilní hospic

Datum konání:

26. 05. 2017 od 16:30 hodin

Místo konání:

Slezská univerzita, obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstní 1934/3, 733 40 Karviná, přednáškový sál

Organizace:

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Organizace nabízí a poskytuje služby zdravotnické, sociální a doplňkové. Předmětem činnosti je zejména poskytování pobytové sociální služby (domovy pro seniory ve čtyřech městech), poskytování domácí péče a pečovatelské služby a péče poskytovaná onkologicky nemocným osobám v domácím prostředí v rámci služby Mobilní hospic, na kterou navazuje sociální poradenství pro nemocné a pozůstalé.


Program benefice

Prezentace činnosti Mobilního hospice SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s.
Výstava obrazů onkologicky nemocného klienta.
Koncert gospelového sboru Keep Smiling Gospel.

Účel grantu

Výtěžek z akce jako i dar nadace bude použit na nákup osobního automobilu pro službu Mobilní hospic. Automobil umožňuje zajištění zdravotních a ošetřovatelských výkonů v domácnosti klienta a zajištění psychologické podpory v rodině.