Benefiční koncert pro Kmotrovství

Datum konání:

12. 05. 2018

Místo konání:

Husův sbor CČSH na Žižkově, Nám. Barikád 1, Praha 3

Organizace:

Kmotrovství o.p.s.

Kmotrovství je obecně prospěšná společnost, která finančně podporuje vzdělávání dětí cizinců žijících mezi námi. V roce 2002 založili organizaci členové evangelické církve. Ve správní radě jsou lidé pracující v různých neziskových organizacích (Diakonie ČCE, IOM), kteří mají zkušenosti v práci s migranty. Kmotrovství hradí hudební, sportovní či jiné zájmové kroužky, výdaje spojené se studiem, příspěvky na tábory, pobyt ve školce či družině. Děti cizinců tam mohou rozvíjet své nadání a zároveň se stýkat a lépe poznávat s českými dětmi. Cílem je, aby se v novém zemi cítily opravdu jako doma. Rozvíjení tohoto potenciálu se zdá být dobrou prevencí proti možným konfliktům, které mohou být s migrací spojené. Podpora není anonymní a o všech dětech má organizace aktuální informace. Podporuje např. maminku samoživitelku s tříletým synem, kterému platí pobyt ve školce a obědy, aby maminka mohla pracovat. Jednomu kmotřenci byly zase hrazeny přípravné zkoušky na gymnázium, kam jej nakonec úspěšně přijali.

Podpora nezáleží na tom, zda se jedná o uchazeče o azyl, azylanty, ekonomické migranty nebo ty, kteří nemají svůj status vyřešen. Nerozhoduje ani země původu či náboženské vyznání. Důležité je, že tito lidé v Česku chtějí žít a vychovávat své děti.


Program benefice

Řada koncertních vystoupení (varhany, poprockové hudební skupiny)
Vystoupí hudební skupiny – May the Way, Majvely, Repromantic, Nanodrob
Účinkující vystoupí bez nároku na honorář.
K dispozici bude dětský koutek a občerstvení.

Účel grantu

Výtěžek akce jako i dar nadace bude využit na materiální potřeby a zájmové kroužky cílové skupiny – dětí cizinců. Budou zaplaceny školní obědy, školní potřeby, školní výlety a zájmové kroužky. Smyslem pomoci je, aby se děti cizinců mohli co nejlépe začlenit mezi své vrstevníky.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing