Benefiční koncert pro Dětský klíč Šumperk

Datum konání:

28. 04. 2017 od 18:00 hodin

Místo konání:

Divadlo Šumperk - scéna na Hrádku

Organizace:

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.

Dětský klíč Šumperk poskytuje sociální služby osobní asistence, odlehčovací služby a služby sociální rehabilitace osobám s poruchou autistického spektra (PAS). Hlavním cílem organizace je zvýšit kvalitu života dětí a dospívajících s PAS, pomoci jim zapojit se do aktivit běžné populace, které jsou jim vzhledem k jejich handicapu obtížně dostupné. Poskytnout možnost odpočinku a regenerace sil rodičům, pečujícím celodenně o děti a mladé dospělé s PAS.

Organizace byla za svoji činnost v roce 2005 a 2010 oceněna Cenou města Šumperk v oblasti sociálních služeb. Ředitelka Dětského klíče získala v dubnu 2013 cenu APLAUS (uděluje APLA Praha) za vybudování sociálních služeb pro osoby s PAS v šumperském regionu.


Program benefice

18:00 uvítání hostů benefičního koncertu
Následuje koncert kapely Old Time Jazzband Loučná nad Desnou proložený četbou úryvků z knihy o autismu.
Na závěr malé občerstvení.

Účel grantu

Výtěžek akce, jako i dar nadace bude využit na knihy, pomůcky a hračky pro děti s PAS (nové podněty pro rozvoj dětské motoriky a kreativity) a na úhradu pronájmu prostor pro volnočasové aktivity. 


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing