Benefiční koncert pro Dětský klíč Šumperk 2018

Datum konání:

02. 05. 2018 18 - 20 hodin

Místo konání:

Divadlo Šumperk, Komenského 312/3

Organizace:

Dětský klíč Šumperk, o.p.s.

Dětský klíč Šumperk poskytuje sociální služby osobní asistence, odlehčovací služby a služby sociální rehabilitace osobám s poruchou autistického spektra (PAS). Hlavním cílem organizace je zvýšit kvalitu života dětí a dospívajících s PAS, pomoci jim zapojit se do aktivit běžné populace, které jsou jim vzhledem k jejich handicapu obtížně dostupné. Poskytnout možnost odpočinku a regenerace sil rodičům, pečujícím celodenně o děti a mladé dospělé s PAS.

Organizace byla za svoji činnost v roce 2005 a 2010 oceněna Cenou města Šumperk v oblasti sociálních služeb. Ředitelka Dětského klíče získala v dubnu 2013 cenu APLAUS za vybudování sociálních služeb pro osoby s PAS v šumperském regionu.

 


Program benefice

- Uvítání hostů
- Vystoupení hudebního seskupení T. Wursta proložené četbou z knihy o autismu
- Na závěr malé občerstvení

Účel grantu

Výtěžek akce jako i dar nadace bude využit na knihy, pomůcky a hračky pro děti s PAS (nové podněty pro rozvoj dětské motoriky a kreativity), na úhradu pronájmu prostor a služeb pro volnočasové aktivity. 


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing