Benefiční koncert pro Barevný svět

Datum konání:

11. 09. 2015 18:00

Místo konání:

Jaroměřice nad Rokytnou

Organizace:

Denní centrum Barevný svět, o.p.s.

Organizace poskytuje sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Barevný svět má již desetiletou historii. Od roku 2005 provozuje v Třebíči soc. službu denní stacionář, které využívají lidé z celého okresu Třebíč, a v rámci které pomáhá a podporuje osoby s postižením formou nejrůznějších terapií, vzděláváním a nácvikem sebeobslužných činností. Zařízení plní i poslání odlehčovací péče pro rodinné příslušníky a opatrovníky těchto osob.

Od roku 2010 poskytuje službu sociální rehabilitace v Jaroměřicích nad Rokytnou. Posláním této služby je poskytnout lidem s postižením podporu a pomoc směřující k samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Podpořit jejich dovednosti a návyky natolik, aby byli schopnosti získat a udržet si vhodné pracovní místo odpovídající jejich představám a schopnostem. V rámci této služby provozují tři terapeutické dílny – tréninkovou zahradu, tréninkovou kavárnu, textilní a reklamní dílnu. Klienty, kteří dosáhnou určité zdatnosti, pak zaměstnávají na částečné úvazky na chráněných pracovních místech.

Od roku 2014 poskytují v dalším městě třebíčska – Hrotovicích - službu chráněné bydlení. Zde ubytovávají ve dvou bytech celkem 6 klientů – 3 muže a 3 ženy


Program benefice

1. Představení Denního centra Barevný svět, o.p.s., úvodní řeč zakladatelek

2. Pěvecké vystoupení klientů, zaměstnanců a dobrovolníků Denního centra Barevný svět, o.p.s. – písně z českých filmových pohádek

3. Koncert operní pěvkyně MgA. Jany Jedličkové za doprovodu harfistky Anny Kolaříkové 

  • P. Eben: Písně k loutně
  • G. Puccini: Salve Regina
  • J. K. Krumpholz: Sonáta B dur pro harfu – Romance
  • G. F. Haendel: Lascia chio pianga, árie z opery Rinaldo
  • G. F. Haendel: Ombra mai fu, árie z oratoria Xerxes

Účel grantu

Finanční prostředky z výtěžku benefičního koncertu budou využity na nákup vybavení a materiálu pro jednotlivé terapeutické dílny provozované v rámci služeb denní stacionář a sociální rehabilitace. Zejména pak pro výtvarnou dílnu, textilní dílnu, tréninkovou zahradu a cvičnou kuchyni. 


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing