Benefiční koncert - Opava

Datum konání:

17. 05. 2015 17:00

Místo konání:

Opava, kostel sv. Václava

Organizace:

Armáda spásy v České republice, z. s.

Armáda spásy obnovila svou činnost v ČR v roce 1990, kdy otevřela v Havířově první azylový dům. Od té doby se její služby rozšířily do 11 měst republiky, v nichž provozuje více než 30 sociálních zařízení pobytového, ambulantního i terénního charakteru. Poskytuje převážně sociální službu azylové domy, noclehárny, denní centra, sociálně aktivizační programy pro děti a mládež, sociálně aktivizační programy pro seniory a zdravotně postižené, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, domovy se zvláštním režimem, domy s následnou péčí, sociální rehabilitace a terénní služby. Spolupracuje také na poli výkonu alternativních trestů, socializačních probačních programů a ve vězeňské péči.

 


Program benefice

Benefiční koncert na podporu činnosti Farmy Strahovice

K poslechu zahraje hudební skupina Drom of Life + hosté (skupina Ichthys a kpt. Petr Janoušek, sborový důstojník Armády spásy v Opavě)

Program akce: 

 - zahájení akce, poděkování sponzorům a podporovatelům

- vystoupení hudební skupiny Drom of Life a jejich hostů,

- prezentace aktivit a plánů Farmy, prostor pro dotazy

Účel grantu

Výtěžek bude sloužit ke zlepšení pracovních podmínek osob, které se v rámci pracovní rehabilitace na Farmě Armády spásy ve Strahovicích připravují na placené zaměstnání na běžném pracovním trhu. Účelem je zamezit únikům tepla, tvoření průvanu a omezit prašnost v prostoru stodoly, kde je v současné době situována výroba pelet a dílna. Původní přední i zadní vrata, která byla určena pro vjezd traktoru, budou z části zazděna, vsadí se místo nich dveře a v předním vchodu navíc garážová vrata.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing