Divoké husy
Divoké husy Divoké husy

Benefiční koncert - Hraji, abych žil

Datum konání:

20. 04. 2013

Místo konání:

Kolín

Organizace:

o.s. Barry a spol.

Organizace pracuje se sociálně ohroženými dětmi a mládeží


Program benefice

Účel grantu

Nákup vybavení hipocentra pro hiporehabilitaci dětí z dětských domovů


Projekt podpořila ČSOB. Výše grantu byla 22 382 Kč.