Benefiční koncert Condurango

Datum konání:

30. 11. 2014 19:00

Místo konání:

Divadlo Karla Pippicha, Chrudim

Organizace:

Rytmus Chrudim, o. p s.

Posláním společnosti Rytmus Chrudim, o.p.s. je umožnit lidem se znevýhodněním aktivní zapojení a seberealizaci. Zejména pak při vzdělávání a pracovním uplatnění. Sdružení podporuje lidi s potížemi s učením v získání a udržení zaměstnání, v rozvoji sociálních dovedností a v oblasti bydlení. Cílovou skupinou klientů jsou lidé s mentálním postižením a duševním onemocněním z Pardubického kraje.


Program benefice

Na koncertě účinkují Barbora Hrzánová, Vladimír Kosík, Ivo Novák, Míla Šikola, Antonín Holub, Matyáš Mejzra.

Program:

Představení organizace ve foyer divadla

Koncert

Prostor pro individuální dárcovství po koncertu

Číše vína pro sponzory, dárce, dobrovolníky a sympatizanty

Účel grantu

Výtěžek z koncertu bude využit na zavedení nové služby podpora samostatného bydlení a podporu hledání pracovního uplatnění. Konkrétně zakoupení trezoru (úschovy náhradních klíčů, případně cenin a hotovosti klientů). Dále budou zakoupeny pomůcky pro nácvik hospodaření v domácnosti – úklid, příprava jídel, hospodaření s penězi aj. (mentální mapy, rozvrhy, plány, návody, manuály k jednotlivým domácím činnostem). Nácviky probíhají v přirozeném prostředí uživatelů.


více na www.rytmuschrudim.cz

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing