Divoké husy
Divoké husy Divoké husy

Benefiční koncert Bílé tóny 2013

Datum konání:

13. 11. 2013

Místo konání:

Moravská filharmonie Olomouc, sál Reduta, Horní náměstí 23

Organizace:

TyfloCentrum Olomouc

Podpora osob se zrakovým postižením v aktivním přístupu k životu, poskytuje sociální služby, odborné poradenstvím průvodcovské a předčitatelské služby, sociální rehabilitaci a doplňkové služby.


Program benefice

Účel grantu

Odměny za práci zdravotně postiženým pracovníkům sociální firmy Ergones