Divoké husy
Divoké husy Divoké husy

Benefiční koncert a aukce

Datum konání:

07. 01. 2012

Místo konání:

Borovany

Organizace:

Nazaret, středisko Diakonie a misie CČSH


Program benefice

výtěžek benefiční akce činil 58 101 Kč, Nadace Divoké husy ho zdvojnásobila

Účel grantu

částka 116 202 Kč byla použita na pořízení novějšího automobilu pro potřeby sociálních služeb střediska Nazaret


více na www.nazaret.cz