Benefiční galavečer Chaos 12. - BE DANCER

Datum konání:

11. 05. 2019 od 18.00 hodin

Místo konání:

Městské divadlo Kolín, Smetanova 557

Organizace:

Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú.

Organizace vznikla v roce 2004 z podnětu rodin dětí s autismem z Kolínska se záměrem vybudovat v regionu chybějící služby pro děti s PAS (porucha autistického spektra). Posláním sdružení je nastavení sociálních služeb tak, aby dítě s postižením žilo v rodině a nemuselo nastoupit do celoročního pobytového zařízení a maximální podpora rodin. V současné době provozují kromě poradenské služby a setkávání pečujících rodin také terénní i ambulantní odlehčovací službu a respitní péči. V současnosti je hlavním cílem udržet stávající služby v dobré dostupnosti a kvalitě a zároveň je rozšířit o další věkovou kategorii lidí s postižením - dospělé osoby (klienti dospívají a odlehčovací sl. pro dospělé s PAS nejsou dostupné). V budoucnu plánují i rozšíření odlehčovacích služeb pro dospělé osoby s PAS a problémovým chováním.


Program benefice

Galavečer CHAOS pořádá každým rokem Akademie tanečního umění a sportu DUENDE Kolín jako závěrečné vystoupení svých absolventů a lektorů. Diváci uvidí mnoho tanečních stylů-moderní balet, flamenco, latinskoamerické a standardní tance, argentinské tango, a to v podání amatérských i profesionálních tanečníků od 5-ti do 60-ti let.

Účel grantu

Příspěvek nadace bude využit na zakoupení 9ks evakuačních podložek pod matrace do postelí klientů. Výrazně se tím zvýší bezpečnost klientů. Klienti jsou děti a mladí dospělí často s velmi těžkým kombinovaným postižením (nechodící, těžko se orientující, trpící epileptickými záchvaty) a v případě nutnosti evakuace z budovy je použití těchto podložek rychlým a bezpečným řešením. Dalším využitím grantu je nákup světelného vibračního válce do snoezelenu. Jedná se o vysoký válec naplněný olejovitou tekutinou, která je prosvěcována barevným mírným světlem a válec může mírně vibrovat. Tyto podměty příznivě působí na klienty a to i na klienty s těžkým stupněm postižení. Pobyt v snoezelenu a využívání těchto pomůcek pomáhá k učení nových dovedností (sociální dovednosti, komunikace) a k relaxaci a uvolnění klientů.


Příběh rodiny: V roce 2010 začala rodina E. využívat odlehčovací služby pro svého syna. Rodina v té době měla jen tohoto chlapečka s velmi těžkým kombinovaným postižením a péče o něj byla a je velmi náročná. Po dvou letech využívání ambulantní a pobytové odlehčovací služby se rodiče rozhodli pro narození dalšího dítěte. Radostnou novinu o očekávání miminka nám paní E. oznámila slovy: “Ještě před rokem jsem nedoufala, že bychom mohli při péči o Radečka mít další dítě. Teď vím, že to s vaší pomocí zvládneme!“
Rodina má dnes ještě dvě zdravé děti a Radek stále žije doma v své rodině.

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing