Benefiční akce Kroměříž bez hranic pro Korálky Kroměříž, z.s.

Datum konání:

17. 03. 2016 celý den

Místo konání:

Dům kultury v Kroměříži

Organizace:

Korálky Kroměříž, z.s.

Korálky Kroměříž, z. s. vznikl v roce 1999 a jeho účelem je podpora zapojení dětí se zdravotním postižením do vzdělávání a to především provozování dopravy dětí a žáků ZŠ a MŠ speciální, dále spolek zajišťuje finanční prostředky k pořizování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, podpůrných terapií a dalších školních i mimoškolních aktivit.   


Program benefice

Benefiční akce Kroměříž bez hranic – divadelní představení „Dvanáct měsíčků“ DS Korálky a Jarní jarmark - prodejní výstava výrobků žáků a pedagogů ZŠ a MŠ speciální Kroměříž.

Účel grantu

Finanční výnos akce bude využit na nákup vícemístného automobilu, který bude sloužit pro zajištění dopravy dětí a žáků ZŠ a MŠ speciální Kroměříž.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing