Divoké husy
Naším posláním je zdvojnásobovat peníze, nápady, iniciativu,
energii a radost. Spojujeme ty, kteří chtějí společně doletět dál.
Divoké husy Divoké husy

Benefiční akce Kroměříž bez hranic pro Korálky Kroměříž, z.s.

Datum konání:

17. 03. 2016 celý den

Místo konání:

Dům kultury v Kroměříži

Organizace:

Korálky Kroměříž, z.s.

Korálky Kroměříž, z. s. vznikl v roce 1999 a jeho účelem je podpora zapojení dětí se zdravotním postižením do vzdělávání a to především provozování dopravy dětí a žáků ZŠ a MŠ speciální, dále spolek zajišťuje finanční prostředky k pořizování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, podpůrných terapií a dalších školních i mimoškolních aktivit.   


Program benefice

Benefiční akce Kroměříž bez hranic – divadelní představení „Dvanáct měsíčků“ DS Korálky a Jarní jarmark - prodejní výstava výrobků žáků a pedagogů ZŠ a MŠ speciální Kroměříž.

Účel grantu

Finanční výnos akce bude využit na nákup vícemístného automobilu, který bude sloužit pro zajištění dopravy dětí a žáků ZŠ a MŠ speciální Kroměříž.