Benefice pro Květinu aneb Život na ulici

Datum konání:

02. 11. 2019 od 19 hodin

Místo konání:

KNAK Teplice, Rooseveltovo nám. 265/3

Organizace:

Květina, z.s.

Nezisková organizace Květina, z. s. působí na Teplicku od roku 2006 s cílem nabízet podporu a pomoc lidem v tíživé sociální situaci.
Pilotními projekty byly „Žít spolu“ a „NZDM Klub Květina“. V roce 2010 bylo zahájeno poskytování sociální služby terénní programy. Tři roky po té organizace rozšířila své aktivity o podporu dětí v náhradní rodinné péči v podobě Doprovázení pěstounů. V roce 2015 se služby přestěhovaly z Duchcova do Dubí a rok poté organizace zahájila poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Již třetím rokem je organizace zapojená do projektu města Dubí, v rámci kterého realizuje Dluhové poradenství, podpůrné aktivity pro děti ve věku 15-18 let s názvem Tutoring a mentoring a Socioterapeutické pobyty. Letos poprvé pořádala také příměstské tábory pro děti.
Od roku 2016 Květina aktivně spolupracuje s Potravinovou bankou v Ústeckém kraji a účastní se Národní potravinové sbírky.
Tento rok činí organizace aktivní kroky k otevření nové sociální služby pro osoby bez přístřeší, a to Nízkoprahové denní centrum Květina, jehož provoz bude zahájen v lednu 2020.


Program benefice

Program koncertu:
19:00 – otevření klubu, začátek akce
20:30 – Igor Barboi & Martin Herbst
21:30 – Tony Ducháček & Garage
23:00 – Herpes
Doprovodná projekce: účel benefice – vznik nové služby pro osoby bez přístřeší, informace k tématu života na ulici a sociální práce s lidmi bez přístřeší, výsledky výtvarné výzvy „Jak se žije na ulici“ (pohled dětí z teplické základní školy)

Účel grantu

Otevření NDC je ovlivněnozvýšenými finančními náklady spojenými se zahájením realizace samotného provozu služby do 1. 1. 2020. Bude nutné provést rozsáhlé stavební úpravy prostor, ve kterých bude služba poskytována (zejména vybudování hygienického zázemí - sprcha, WC), hradit náklady spojené s pronájmem před zahájením služby, zajistit vybavení prostor apod. To vše ještě v závěru roku 2019 a následně počátkem roku 2020. Následně je zajištěno financování služby formou dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím krajským přerozdělením financí z MPSV jednotlivým fungujícím službám.
Akce Benefice pro Květinu aneb… si klade za cíl upozornit na problematiku lidí žijících na ulici, na potřebnost dostupné kvalitní sociální služby pro tyto lidi. Výtěžek z akce bude použit na náklady související s přípravou prostor a se zahájením provozu služby NDC.


Příběh: „Loni v listopadu manžel přišel o práci. V lednu nastoupil do nové, ale ten měsíc nám manželův příjem chyběl. Já sama jsem na rodičovské. Ke konci měsíce jsem už zvažovala, kam si půjdu půjčit. Naštěstí jsem sebrala odvahu a svěřila se sociální pracovnici. Ta mi poté pomohla tím, že mi přinesla potravinový balíček. Navíc mi přinesla pleny pro malou, za což jsem velmi vděčná, jelikož na ty bych už neměla.“, popisuje paní Kamila, jak právě její domácnosti poskytnutí potravin pomohlo a sociální pracovnice jí doplňuje „Ukončení pracovního poměru pana manžela bylo ve zkušební době, a tak přišlo ze dne na den. S rodinou spolupracuji již déle, pán hned mobilizoval své síly a hledal nové zaměstnání. Pomohla jsem mu zaktualizovat životopis, začali jsme hledat mezi nabídkami volných pracovních míst a oslovovat zaměstnavatele. Nakonec se zadařilo, ale s nástupem až od nového roku. V lednu klientka přišla s tím, že jim výpadek mzdy chybí, zvažovala různé půjčky po známých. Vše jsme probraly a v danou chvíli jsem byla schopna rodině nabídnout pomoc v podobě potravinového balíčku, což ulevilo domácímu rozpočtu a zbývající finance se tak mohly lépe rozpočítat, než pán dostal v únoru výplatu.“

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing