Divoké husy
Divoké husy Divoké husy

Benefice na C. H. Mirákl – Kupujeme Jackie

Datum konání:

13. 05. 2017

Místo konání:

Kulturní centrum Klubovna, Generála Píky, 160 00 Praha 6-Dejvice

Organizace:

Centrum hiporehabilitace Mirákl o.p.s.

Cílem organizace C.H. Mirákl je zkvalitňovat životy rodin s postiženými dětmi, a to pomocí metod jako je hiporehabilitace a canisterapie. Nabízejí alternativy ke klasické rehabilitaci a dávají rodičům možnost získat pro své dítě komplexní péči v oblasti motorické, ale i psychické a sociální. Hipoterapie - fyzioterapie s využitím koně - je možná již pro děti od tří měsíců věku a v C.H. Mirákl se zaměřují na neurologické a ortopedické diagnózy, na genetické onemocnění, poúrazové stavy či zrakové a sluchové postižení, zároveň i na lehké funkční problémy pohybového systému a prevenci jejich vzniku.
Další z činností organizace jsou aktivity s využitím koní. Volnočasová aktivita, která je určena pro děti od pěti let s hendikepem i bez, je zaměřena sociálně a výchovně. Děti se učí o koně pečovat, pracovat s ním ze země i ze sedla. To vše probíhá ve skupině a pod vedením osoby se vzděláním v oblasti sociální, pedagogické a speciální pedagogiky.


Program benefice

Představení pro děti
Keltain
Bullerbyn
Vobezdud

Bazar oblečení
Koncert

Účel grantu

Jeden z koňských terapeutů C.H. Mirákl - klisna Jacks Golden Peppy - není majetkem organizace a nyní je třeba ho vyplatit. Tento kůň má několikaletý výcvik a je nedocenitelným spolupracovníkem.
Pokud by nějaké finanční prostředky zbyly, budou využity na nákup sedel, která jsou zapotřebí pro výcvik hipoterapeutických koní.