Barelové závody Voltiže Duha, z.s.

Datum konání:

07. 03. 2020 - 08. 03. 2020

Místo konání:

Tělocvična, Na Stráni 1249/43, 734 01 Karviná - Ráj

Organizace:

Voltiž Duha, z.s.

Program organizace je prezentován pod názvem Duhový čtyřlístek a je rozdělen do následujících 4 bodů (lístků):
1.lístek - Voltiž: sportovní výchova zdravých dětí a mládeže
2.lístek – Paravoltiž: sportovní výchova hendikepovaných děti a mládeže
3.lístek – AVK (aktivity s využitím koní): hiporehabilitace, metoda speciální pedagogiky, využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm a interakci s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami.
4.lístek – Vzdělávací a sportovně motivační činnost: organizace sportovně-společenských akcí (Martin na bílém koní, galavečer Voltižní pohár), školení (semináře s MVDr. Dominikou Švehlovou), představení a ukázky voltižní práce na různých sportovních a společenských akcích atd.

Členskou základnu v současné době tvoří patnáctnáct dětí zdravých ve věku od šesti do třinácti let, dvě cvičenky paravoltiže, jedna dívka využívající služby aktivity s využitím koní.
Další členy organizace i nadále přijímá.


Program benefice

Víkendové barelové závody voltižních družstev z celé české republiky.

Voltiž, paravoltiž (jezdectví pro handicapované cvičence) představují gymnastiku dětí na neosedlaném koni, kdy cvičenci předvádějí své sestavy v souladu s pohybem koně a hodnotí se v ní nejen složitost cviků, ale i jejich vizuální provedení. Soutěží se v kategoriích skupin, jednotlivců i dvojic. Speciálně vycvičený voltižní kůň se pohybuje na lonži, kterou ovládá lonžér. Kůň jde krokem nebo cválá v kruhu o průměru 15 metrů a děti na něm předvádějí cviky, které jsou předem dané voltižními pravidly nebo naopak libovolné cviky, cvičené do rytmu hudby.

Účel grantu

Celý výtěžek bude použit na celoroční náklady spojené s provozem voltižních koní, tzn. náklady na veterináře, kováře, krmení a ustájení. Důvodem benefice jsou obrovské náklady spojené nejen s běžným provozem koní. Dochází i k nečekaným situacím a výdajům, v současné době např. jeden z koní prodělal nákladnou operaci na klinice.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing