Andílci zpívají pro Hájek

Datum konání:

13. 06. 2020

Místo konání:

v prostoru jízdárny státního zámku Kozel

Organizace:

CENTRUM HÁJEK z.ú.

CENTRUM HÁJEK poskytuje kombinaci sociálních a zdravotních služeb dětem ve věku 1-18 let převážně s III. a IV. stupněm handicapu (s mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením). Možnost profesionální sociální a rehabilitační služby na jednom místě se stala pro mnohé pečující rodiny klíčovou výhodou. Prostřednictvím poskytovaných služeb se daří rozdělit náročnou každodenní péči o dítě s handicapem mezi pečující rodinu a zařízení. Cílem je vytvořit podmínky pro trvalé zachování společného života uživatele a jeho nejbližších bez narušení denních vazeb v domácích podmínkách.


Program benefice

Koncert navazuje na charitativní koncerty, které proběhly v minulých letech, ať už pro
handicapované děti navštěvující organizaci CENTRUM HÁJEK z.ú., tak i na podporu
organizace jako takové pod názvem Andílci pro Hájek.

Účinkující:

Pěvecký sbor Andílci
Cimbálová muzika Milana Broučka 
Pavel Režný - muzikálový zpěvák divadla J.K. Tyla v Plzni 
Miloš Novotný – finalista soutěže Hlas ČeskoSlovenska

Účel grantu

Vybavení 6-ti nových terapeutických místností, které budou v roce 2020 uvedeny do provozu. Díky tomu se bude moci navýšit okamžitá denní kapacita klientů (nyní musí další zájemce o služby odmítat). Konkrétně by potřebovali zakoupit např. podlahovou krytinu (koberec, lino), nábytek (stoly, židle, sektorové skříňky), edukační pomůcky pro rozvoj rozumových schopností, smyslového vnímání, senzorickou stimulaci apod.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing