Adventní koncert pro Hospic Sv. Jiří

Datum konání:

11. 12. 2016 od 14:30 hodin

Místo konání:

Kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty v Chebu

Organizace:

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

Mobilní hospic nabízí zdravotní, psychickou, sociální a duchovní péči a podporu umírajícím a jejich rodinám, aby ti, kteří si to přejí, mohli závěr svého života prožít se svými nejbližšími v domácím prostředí, a vnímali toto období jako přirozenou a smysluplnou součást svého života. 


Program benefice

Adventní koncert v Kostele sv. Mikuláše a sv. Alžběty v Chebu
14:30 – zahájení koncertu - úvodní slovo
14:40 – 15:50 – vystoupení sboru Chorus Egrensis
15:50 – 16:00 – ukončení koncertu
Doprovodný program: prodej dárkových předmětů vyrobených dobrovolníky

 

Účel grantu

Výtěžek z akce jako i dar nadace bude využit k zakoupení zdravotnického materiálu, léků, zdravotních a kompenzačních pomůcek, které jsou nezbytné při péči o nemocné a pomáhají vyhnout se hospitalizacím v nemocnici.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing