Adventní houslový koncert mistra Jaroslava Svěceného

Datum konání:

25. 11. 2017

Místo konání:

Chrám sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově

Organizace:

Charita Nový Hrozenkov

Organizace se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči. Službu zajišťuje 80 pracovníků, 400 klientům s rozpočtem 19 mil. Kč. Financování je vícezdrojové - MPSV, kraj, obce, klienti, sponzorské dary. K dispozici pracovníkům je 22 služebních vozidel a  zázemí ve třech vesnicích: Nový Hrozenkov, Halenkov, Karolinka. Jedná se o venkovskou oblast. Největší pomoc směřuje do domácností klientů, aby mohli co nejdéle zůstat doma, nejlépe až do konce svého života. Tak jsou nastavené i terénní služby – 365 dní v roce, i vícekrát denně, podle potřeby. Charita provozuje také Dům pokojného stáří.


Program benefice

Houslový koncert mistra Jaroslava Svěceného v Chrámu sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově.

Účel grantu

Výtěžek akce bude využit  na zakoupení a instalaci stropního zvedacího systému do jednoho z pokojů Domu pokojného stáří Charity Nový Hrozenkov. Tento systém bude umístěn v pokoji klientů, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko. Zařízení usnadní manipulaci a transport klientů do koupelny, umožní snadněji zabezpečovat každodenní hygienu a další potřeby. Usnadní také polohování, což má zásadní vliv při prevenci tvorby proleženin. 


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing