Adventní benefiční koncert pro Hospic Dobrého pastýře

Datum konání:

10. 12. 2017 v 16 hodin

Místo konání:

Zámek Jemniště u Benešova

Organizace:

TŘI, o.p.s.

poskytuje komplexní zdravotní a sociální služby osobám v konečném stadiu nevyléčitelné choroby. Cílem je umožnit nemocným prožít poslední fázi jejich života důstojně, bez nesnesitelných bolestí, osamocení a tak naplno, jak jim jejich zdravotní stav dovolí. Za tím účelem provozuje v Čerčanech lůžkový i domácí Hospic Dobrého pastýře, na jehož činnost jsou navázány i další služby (odlehčovací služby, půjčovna kompenzačních pomůcek, atd.). Klienty Hospice Dobrého pastýře v Čerčanech jsou osoby s převážně onkologickým onemocněním v terminálním stádiu nemoci, kteří sem přicházejí přibližně z 50 % z Prahy, ze 40 % ze Středočeského kraje a z 10 % z jiných částí ČR. Ročně zařízení pečuje o téměř 300 klientů. Klient v něm průměrně stráví 3 – 4 týdny. Služby hospice jsou dostupné všem, bez ohledu na jejich finanční situaci či náboženské vyznání.


Program benefice

Na Adventním benefičním koncertu na Zámku Jemniště u Benešova vystoupí:
ALLA BREVE s renesanční hudbou

Účel grantu

Výtěžek akce jako i příspěvek nadace bude použit na nákup koupelového vozíku pro nemobilní pacienty. Jeho pořizovací cena činí 230 tisíc Kč a doposud se na něj podařilo od různých dárců získat 130 tisíc Kč. Stávající koupelový vozík je používán již 9 let. Za tu dobu je značně opotřebený a poruchový. Koupel je dopřávána každému klientovi (pokud to jeho zdravotní stav dovolí) cca 1x týdně. Koupel má pro něj nejen hygienický, ale i relaxační účinek.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing