20. Svatoanenské zahradní slavnosti

Datum konání:

24. 07. 2021 10:00 - 20:00

Místo konání:

Areál Domova sv. Josefa, Žireč 1, Dvůr Králové nad Labem

Organizace:

Domov sv. Josefa - Oblastní charita Červený Kostelec

Domov sv. Josefa v Žirči je nestátní sociální a zdravotnické zařízení a v ČR je dosud jediným lůžkovým zařízením, které poskytuje komplexní péči osobám vážně nemocným roztroušenou sklerózou. Za svých 20 let existence dokázal, že  naplňuje své poslání "Plnohodnotný život nemocných roztroušenou sklerózou" v prostředí opravdového domova.


Program benefice

Svatoanenské zahradní slavnosti jsou největší benefiční akcí v roce. Jedná se o tradiční kulturně společenskou akci, místo setkávání zdravých a nemocných lidí.

Kulturní program začne v 10:00 mší svatou v kostele sv. Anny, kterou bude doprovázet hudební těleso Consortio Melcelii. Poté následují hudební koncerty a jiná kulturní vystoupení, v letošním roce poprvé na čtyřech scénách.

Celé slavnosti doprovází řemeslný jarmark s ukázkou tvorby, s dílnami pro děti i dospělé. Jsou připraveny drobné soutěže pro děti a komentované prohlídky Domova i bylinkové zahrady.

Novinkou na těchto slavnostech bude prezentace řemesel od středověku po 19. století, kde řemeslníci z celé republiky budou předvádět stará, někdy již zapomenutá, řemesla. Historický ráz Domova podtrhne také taneční a hudební vystoupení barokních a renesančních uskupení a módní přehlídka barokních oděvů.

Akce doplní řemeslný jarmark s ukázkou řemesel. Vybírat budeme stánky sociálních podniků a stánky mistrů lidové tvorby, kteří lidem předvedou tradiční výrobu. K vidění budou výrobky šperkařských dílen, keramiků, šicích dílen, výrobky z vlny, obrázky, výšivky a další ukázky lidové a řemeslné tvorby.

I letos pro velký úspěch připravili edukačně znalostní soutěž O poklad sv. Josefa s výhrou některého výrobku sociálních dílen. Děti (i dospělí) se mohou zapojit do pátrání a řešení kvízů a hádanek, které souvisí s historií a současností jejich regionu. Na konci získají zajímavou odměnu. Ze všech soutěžících pak moderátor vylosuje výherce pokladu.

V bylinkové zahradě bude možno zakoupit výrobky sociálního podniku, komentované prohlídky zahrady přiblíží pěstování a zpracování bylinek v kuchyni, kosmetice nebo léčebných postupech. Moderátor prohlídek seznámí veřejnost se vznikem a historií zahrady a také se současnými trendy pěstování zahradních rostlin.

O činnosti zařízení a boje proti roztroušené skleróze mozkomíšní s ukázkou rehabilitace, logopedie a psychoterapie se návštěvníci dozví od odborných pracovníků na informačních stánku.

Účel grantu

Grant půjde na dofinancování celotělové vířivky s perličkou na mechanické ovládání o objemu 280 litrů.

Současně je Domov vybaven 3 kusy, ale 2 z nich budou v roce 2021 vyřazeny. Všechny 3 vany jsou dnes plně využívány a je nutné doplnit jejich stav, aby byla klientům poskytnuta minimálně stávající péče i v dalších letech. Zdravotně postiženým přinese speciální rehabilitace v tomto přístroji při pravidelném používání úlevu a zlepšení zdravotního stavu.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing