20. benefice Apropa Jičín

Datum konání:

13. 11. 2021 15:30 - 18:30

Místo konání:

Masarykovo divadlo, Husova 206, Jičín

Organizace:

Apropo Jičín, o. p. s.

Posláním Apropa je pomáhat rodinám pečujícím o dítě s postižením a dospělým osobám s postižením žít co nejlepší život.  Poskytují sociální služby, podpůrné terapie, volnočasové a integrační aktivity i pobytové akce v Jičíně a okolí. V současné době pečují o více než stovku klientů a zaměřují se zejména na posílení kontaktů s rodinami malých dětí s postižením, aby podchytili spolupráci s těmito rodinami již od začátku.


Program benefice

O akci od Apropa:

Benefiční představení Apropa Jičín je významnou kulturně-společenskou a charitativní akcí, která letos slaví své jubileum, koná se již po dvacáté.  Benefice se každoročně účastní více než 400 návštěvníků z Jičína a jeho okolí. Akce se pravidelně koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje a starosty města Jičína. 

Benefice má i velký význam integrační, jelikož zde vystupují také samotní klienti Apropa – děti a dospělí s různými typy a mírou postižení, jejich rodinní příslušníci nebo umělci s postižením. Benefiční představení tak celým svým pojetím přispívá k integraci a inkluzi našich spoluobčanů s postižením, formuje postoje většinové společnosti k minoritě.

Do příprav a programu benefice se zapojují kromě zaměstnanců a klientů Apropa také místní umělci a představitelé jičínského kulturního života. Důležitá a velmi přínosná je i spolupráce se studenty či absolventy uměleckých oborů. Již tradičně spolupracujeme s absolventkou DAMU Annou Strnadovou v roli spolutvůrkyně benefice a stejně jako v předchozích letech budeme spolupracovat i s dalšími mladými umělci, např. studentem oboru alternativního herectví DAMU Jakubem Müllerem v roli moderátora. Zapojení těchto externích spolupracovníků vnímáme jako velký přínos nejen pro uměleckou kvalitu benefice, ale přinášejí také nové pohledy a nápady pro zapojení lidí s postižením do jejího průběhu. Tuto spolupráci vnímáme jako obohacující pro obě strany.

Každoročně Apropo přichází se zajímavým, neotřelým programem benefice. Letošní benefice je koncipována jako „galaktický kongres“, na kterém se sejdou zástupci planet, které tvoří galaxii Apropo. Ta se skládá z planet klientů - lidí s postižením, planety rodičů, planety pracovníků a planety sponzorů a podporovatelů. Každá planeta má svůj název, svou charakteristiky a své výtvarné ztvárnění, svůj pozdrav. Na těchto atributech již jednotlivé skupiny pracují v průběhu roku na společných workshopech. Plánujeme i využití nápadů a výstupů společné práce ve veřejném prostoru města Jičína.

Pevně doufáme, že letošní benefice se bude moci již uskutečnit v tradiční formě v Masarykově divadle, ale i v případě, že epidemiologická situace tuto formu neumožní, jsme připraveni i na jiné varianty, jak benefici zorganizovat, aby byla v souladu s aktuálními opatřeními.

Účel grantu

Grant bude určen na spolufinancování automobilu s bezbariérovou úpravou – sklopnou nájezdovou rampou pro přepravu osob na vozíku. Automobil využijí při poskytování terénních sociálních služeb a při pobytech, které pro jejich klienty pravidelně pořádají.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing