13. benefiční ples Tyflo ČR

Datum konání:

17. 02. 2017 od 20:30 hodin

Místo konání:

RESTAURACE ZEZULKÁRNA, Stamicova 1013/2, Jihlava

Organizace:

Tyflo ČR o.p.s.

Od roku 2002 organizace poskytuje služby a zájmové činnosti nevidomým a zrakově postiženým občanům v celé ČR, převážně však v Kraji Vysočina.  Hlavním cílem těchto služeb je zmírnit negativní omezení způsobené zrakovým postižením a integrace zrakově postižených občanů do společnosti. Instruktoři a asistenti  pracují s klienty buď přímo v jejich domácnostech nebo v sídle Tyflo Vysočina Jihlava, Fritzova 2, kde mají k dispozici učebnu PC, dílnu na výuku pletení košíků, tkalcovství a keramiky, cvičnou kuchyňku, klubovnu. Vyučují a rozšiřují dovednosti zrakově postižených v celé šíři praktického života.


Program benefice

20:00 - Předtančení - Studio GEMINI
21:00 - Bonansa - ukázka
21:30 - Vydávání cen
22:00 - Studio GEMINI - ukázka
22:30 - Dražba
03:00 - Závěr

Účinkující:
hudební skupina TRIOMIX
nevidomý zpěvák David Pražák

Účel grantu

Prostředky z grantu budou využity na úhradu ubytování pro zrakově postižené občany včetně průvodců ( okolo 40 osob) na 7 denním pobytovém semináři výuky používání kompenzačních pomůcek pro tyto občany. Seminář je pravidelnou akcí pro zrakově postižené z celé ČR, bude se konat v létě 2017.  Na semináři budou předvedeny i novinky v oblasti kompenzačních pomůcek, budou organizovány besedy se zdravotní a sociální tématikou a součástí budou i  sportovní a kulturní aktivity.  Seminář bude mít zároveň charakter zdravotně-kondičního pobytu.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing