12 Pošlete pomoc bankovním převodem

Účet veřejné sbírky – Lety Divokých hus

27000000/0100 u Komerční banky Praha 1

Na toto číslo účtu můžete zasílat dary do veřejných sbírek, které jsou pravidelně vyhlašovány v rámci programy Lety Divokých hus. Děkujeme.

Váš dar bude dle data přijetí připsán k aktuální veřejné sbírce.

Provozní účet

27000035/0100 u Komerční banky Praha 1

Na toto číslo účtu můžete zasílat finanční dary určené k podpoře činnosti Nadace. Děkujeme.

S_platebni_kartou_WEB

Grantový účet

27000019/0100 u Komerční banky Praha 1

Z tohoto čísla účtu jsou žadatelům zasílány nadační příspěvky, zdvojnásobení benefičních akcí. Na toto číslo účtu můžete také zasílat dary. Děkujeme.

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (Viz § 20, odst. 8 Zákona o daních z příjmů.)PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing