Aktuality

Chcete vědět, co je u nás nového?
Podívejte se níže…

PF 2021

PF 2021

Naši milí husí přátelé a podporovatelé,

děkujeme Vám za Vaši podporu a přízeň v roce uplynulém...

celý článek

PROSINEC - FINANCE NA OPRAVU MOSTKU - DIAKONIE ČCE V SOBOTÍNĚ

PROSINEC - FINANCE NA OPRAVU MOSTKU - DIAKONIE ČCE V SOBOTÍNĚ

Organizace, která se stará o seniory, aby se cítili jako doma.

Diakonie ČCE v Sobotíně více jak 25 let poskytuje celoroční péči o seniory. Provozují Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem pro seniory s projevy demence. Pomáhají svým klientům, aby mohli žít co nejvíce jako ostatní lidé a mít místo, kde se budou cítit jako doma. Také poskytují odlehčovací službu, která pomáhá domácím pečujícím o seniory s projevy demence na přechodnou dobu převzít náročnou péči a službu osobní asistence. Středisko zřídilo i dva Domy na půl cesty v Olomouci a v Jeseníku ve prospěch mladých lidí bez funkčního rodinného zázemí. Umožňují mladým lidem bydlet v prostředí, kde získávají dovednosti nutné pro vlastní život.

celý článek

PROSINEC - FINANCE NA nákup elektricky polohovatelného lůžka s matrací pro klientku - DOMOV DŮCHODCŮ LIPOVÁ

PROSINEC - FINANCE NA nákup elektricky polohovatelného lůžka s matrací pro klientku - DOMOV DŮCHODCŮ LIPOVÁ

Domov podporující duševně nemocné ženy v soběstačnosti podle jejich možností.

Domov důchodců Lipová, jejímž zřizovatelem je obec Lipová, je registrován dle zákona 108/2006 sb. jako domov se zvláštním režimem. Služba je registrována od ledna 2007. Navazuje na tradici v poskytování sociálních služeb řádovými sestrami z 50 let 20.stol. 

celý článek

GIVING TUESDAY / DAROVACÍ ÚTERÝ – DARY MOHOU BÝT DAŇOVĚ VÝHODNÉ – GABRIELA HOPPE

GIVING TUESDAY / DAROVACÍ ÚTERÝ – DARY MOHOU BÝT DAŇOVĚ VÝHODNÉ – GABRIELA HOPPE

Giving Tuesday je světový den štědrosti a dobrých skutků. Koná se vždy první úterý po Dni díkůvzdání. „Darovací úterý” letos připadá na 1. prosince 2020. V tento den se celý svět spojí, aby inspiroval k solidaritě a dárcovství.

 

celý článek

PROSINEC - FINANCE NA PŘENOSNÝ KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR - KLUB NEMOCNÝCH CYSTICKOU FIBRÓZOU, Z.S.

PROSINEC - FINANCE NA PŘENOSNÝ KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR - KLUB NEMOCNÝCH CYSTICKOU FIBRÓZOU, Z.S.

Organizace, která se jako jediná v České republice stará o pacienty s cystickou fibrózou.

Klub nemocných cystickou fibrózou byl založen v roce 1992 rodiči nemocných dětí a dodnes je jedinou organizací v ČR, která finančně i hmotně pomáhá pacientům s dědičným a nevyléčitelným onemocněním cystická fibróza. Poskytují sociální službu, edukační pobyty a informační servis. Zároveň vyvíjí herní motivační aplikaci určenou pro pubescentní pacienty, z nichž mnozí přestávají s náročnou léčbou a zkracují si tak život o léta. Provozují jedinou půjčovnu inhalátorů a dalších dechových pomůcek, které jsou pro pacienty životně důležité.

celý článek

Aktuálně - Zemřela Kamila Moučková, bývalá patronka naší nadace

Aktuálně - Zemřela Kamila Moučková, bývalá patronka naší nadace

Zemřela legendární hlasatelka Československé televize Kamila Moučková. Svůj život prožila v pravdě a v letech 2010 až 2014 byla i patronkou Nadace Divoké husy. Čest její památce!

celý článek

LISTOPAD - Finance na dovybavení denního centra Kostka bez bariér - CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR, Z.S.

LISTOPAD - Finance na dovybavení denního centra Kostka bez bariér - CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR, Z.S.

Organizace pomáhající handicapovaným dětem, aby se mohly věnovat sportu a jiným aktivitám.

Cesta životem bez bariér se zaměřuje na pomoc rodinám s handicapovanými dětmi. Hnacím motorem činnosti jsou potřeby těchto rodin a nedostupnost některých služeb v regionu. Pro děti pořádají plavecké kurzy, sportovní soustředění, tábory a výlety. Nabízejí i odbornější služby jako jsou speciální rehabilitace nebo odlehčovací služba. Od roku 2014 poskytují speciální a velmi účinnou pohybovou terapii Therasuit pro děti především po dětské obrně. V září 2019 otevřeli denní centrum Kostka bez bariér pro rehabilitaci, zábavu i odpočinek v Kutné Hoře, kam přestěhovali většinu aktivit.

celý článek

LISTOPAD - Finance na školení odborných pracovníků na Model CARe - FOKUS ČESKÉ BUDĚJOVICE, Z.Ú.

LISTOPAD - Finance na školení odborných pracovníků na Model CARe - FOKUS ČESKÉ BUDĚJOVICE, Z.Ú.

Organizace, která podporuje lidi s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení.

FOKUS vznikl z iniciativy lidí se zkušeností s duševní nemocí. Je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb. Podporují osoby s vážným duševním onemocněním při zvládání jejich života a vytvářejí příležitosti pro jejich uplatnění ve společnosti. Dlouhodobě prosazují moderní, zejména mimonemocniční formy péče o duševní zdraví. Realizují kampaně zaměřené na snižování předsudků veřejnosti vůči tématům spojených s duševním zdravím. V současnosti poskytují odbornou podporu a pomoc přes 400 klientům ve věku 12+. Služba Komunitní tým (sociální rehabilitace) je terénní podpora klientů, kteří žijí v okresech České Budějovice a Český Krumlov. V obou městech provozují také Sociálně terapeutickou dílnu a mají dva objekty chráněného bydlení.

celý článek

ŘÍJEN - kofinancování stavby Domu rodiny a nákup pozemku - Rodina v centru, z.ú.

ŘÍJEN - kofinancování stavby Domu rodiny a nákup pozemku - Rodina v centru, z.ú.

Organizace, která pomáhá dětem a jejich rodinám žít lepší život.

Rodina v centru odbornými sociálními službami zlepšuje život dětí na Novoborsku. Provozují dluhovou a rodinnou poradnu, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vafle, předškolní klub a Dětskou skupinu a mateřské centrum Koblížek. Doprovází pěstounské rodiny a na novoborských školách působí, díky této organizaci, poradci pro rodiče, kteří řeší sociální a psychologické problémy dětí a rodičů. Jejich cílem je, aby děti prožily dětství s úsměvem a aby jednou dokázaly vytvořit opravdový a láskyplný domov pro vlastní děti.

celý článek

ŘÍJEN - Finance na dokončení rekonstrukce a provoz nových prostor masérny pro nevidomé maséry - TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.

ŘÍJEN - Finance na dokončení rekonstrukce a provoz nových prostor masérny pro nevidomé maséry - TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.

Posláním TyfloCentra je podporovat nevidomé a slabozraké v jejich integraci do společnosti.

Poskytují praktickou pomoc při řešení konkrétních problémů v každodenním životě, zejména při zvládání náročných, či nestandardních situací. Tato společnost byla založena v roce 2002 sdružením SONS. Jsou jedinou organizací v kraji, která pro klienty zařizuje osobní doprovody a zároveň mají služby pro podporu soběstačnosti a samostatnosti. Také nabízejí doplňkové služby včetně volnočasových aktivit. Od roku 2014 provozují chráněnou dílnu – masérnu a pedikúru. Zaměstnávají zrakově postižené a zcela nevidomého maséra. Mají svou stálou klientelu, ale i smlouvy s firmami z okolí, kam dojíždí masírovat.

celý článek

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing