Aktuality

Chcete vědět, co je u nás nového?
Podívejte se níže…

ZÁŘÍ - FINANCE na podporu divadelního souboru Dr.amAS, ve kterém vystupují herci s autismem - Národní ústav pro autismus, z.ú.

ZÁŘÍ - FINANCE na podporu divadelního souboru Dr.amAS, ve kterém vystupují herci s autismem - Národní ústav pro autismus, z.ú.

Organizace, která poskytuje komplexní nabídku služeb pro lidi s poruchou autistického spektra a jejich blízké.

Finance na náklady spojené s pronájmem nové divadelní zkušebny pro jejich divadelní soubor Dr.amAS.

 

Poslání organizace:

NAUTIS je největší specializovanou organizací zabývající se péčí o osoby s autismem a jejich rodiny v České republice. Své zkušenosti a postřehy předává spolupracujícím a partnerským organizacím působících ve všech krajích ČR s cílem dosáhnout pokrytí kvalitními a komplexními službami ve všech regionech naší země. Vzhledem k aktivitám vyvíjeným osvětovou činností směrem k odborné i laické veřejnosti, našim zákonodárcům i státní správě, je NAUTIS považován za leadera systémových změn v oblasti péče o osoby s autismem v ČR.

celý článek

ZÁŘÍ - FINANCE NA na přídavný motůrek k mechanickému vozíku, konvektomat do cvičné kuchyně a na renovaci jídelny - CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR, Z.S.

ZÁŘÍ - FINANCE NA na přídavný motůrek k mechanickému vozíku, konvektomat do cvičné kuchyně a na renovaci jídelny - CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR, Z.S.

Organizace pomáhající handicapovaným dětem, aby se mohly věnovat sportu a jiným aktivitám.

Finance na přídavný motůrek k mechanickému vozíku, konvektomat do cvičné kuchyně a na renovaci jídelny na táborové základně Zbožňov.

Poslání organizace:

Cesta životem bez bariér se zaměřuje na pomoc rodinám s handicapovanými dětmi. Hnacím motorem činnosti jsou potřeby těchto rodin a nedostupnost některých služeb v regionu. Pro děti pořádají plavecké kurzy, sportovní soustředění, tábory a výlety. Nabízejí i odbornější služby jako jsou speciální rehabilitace nebo odlehčovací služba. Od roku 2014 poskytují speciální a velmi účinnou pohybovou terapii Therasuit pro děti především po dětské obrně. V září 2019 otevřeli denní centrum Kostka bez bariér pro rehabilitaci, zábavu i odpočinek v Kutné Hoře, kam přestěhovali většinu aktivit.

celý článek

ZÁŘÍ - FINANCE NA PODPORU CANISTERAPIE A VYDÁNÍ PUBLIKACE

ZÁŘÍ - FINANCE NA PODPORU CANISTERAPIE A VYDÁNÍ PUBLIKACE "PSÍ PROFESE" - BRATRSTVO PSÍCH TLAPEK Z.S.

Organizace, která dělá osvětu v oblasti soužití lidí a psů a provozuje canisterapii pro děti a  seniory.

Finance na vytvoření a vydání nové publikace s pracovním názvem „Psí profese“.

 

Poslání organizace:

Bratrstvo psích tlapek vzniklo z občanské aktivity „I pes je město Zlín“ reagující na návrh nové vyhlášky magistrátu upravující život psů ve městě Zlíně. Skupina přátel vytvořila platformu, přes kterou se postupně podařilo sladit vzájemně nekompatibilní stanoviska zainteresovaných skupin, nastavit dobrou komunikační linku a konstruktivní spolupráci. Činnost spolku se zaměřuje na osvětu vzájemné prospěšnosti soužití psů a lidí a canisterapeutickou činnost. Propojují canisterapeuty, canisterapeutické asistenty, sympatizanty i laickou veřejnost. Spolek vytvořil a vydal publikaci (Ne)Bezpečný svět Bindi Sue, která hravou a srozumitelnou formou dětem vysvětluje základní mechanismy psího života a učí děti jak se ke psům chovat, jak jim lépe rozumět a vytvořit tak předpoklady pro jejich následné bezproblémové (optimálně láskyplné) soužití.

celý článek

SRPEN - zřízení svozové služby pro klienty organizace - NÁKUP automobilu se speciální nájezdovou plošinou - Humanitární sdružení Perspektiva, z.s.

SRPEN - zřízení svozové služby pro klienty organizace - NÁKUP automobilu se speciální nájezdovou plošinou - Humanitární sdružení Perspektiva, z.s.

Organizace, která bojuje proti sociálnímu vyloučení a podporuje aktivní a smysluplné využití času svých klientů.

Finance na zřízení svozové služby pro klienty organizace.

Sdružení poskytuje službu sociální rehabilitace a to ambulantní a terénní formou pro klienty s poúrazovým, nebo vrozeným handicapem, či duševním onemocněním. V ambulantní části se zaměřují na společnou sociální rehabilitaci osob s různými handicapy a v rámci térénní práce jsou v kontaktu s klienty s omezenou hybností. Cílem projektu je zřízení svozové služby pro klienty organizace nákupem osobního automobilu s nájezdovou plošinou pro osoby na invalidním vozíku.

celý článek

SRPEN - dofinancování nového automobilu pro poskytování služeb - SDÍLENÍ O.P.S.

SRPEN - dofinancování nového automobilu pro poskytování služeb - SDÍLENÍ O.P.S.

Organizace, která umožňuje starým či vážně nemocným lidem zůstat doma až do konce v sepětí s rodinou.

Finance na zakoupení automobilu pro poskytování terénních služeb.

Organizace Sdílení je průvodcem na cestě stářím a nemocemi už 13 let. Sdílejí se starými lidmi, či vážně nemocnými období, kdy potřebují péči druhých. Sdílení vzniklo s myšlenkou vytvořit v Telči a okolí služby hospicového typu pro vážně nemocné spoluobčany. Nejdříve začala fungovat půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek a laické poradenství. Postupně byly zaregistrovány dvě sociální služby - odborné sociální poradenství a odlehčovací služba s domácí hospicovou péčí.

celý článek

ČERVENEC - dofinancování celotělové vířivky s perličkou na speciální rehabilitace - Domov sv. Josefa

ČERVENEC - dofinancování celotělové vířivky s perličkou na speciální rehabilitace - Domov sv. Josefa

Domov, který jako jediný pečuje o klienty s roztrošenou sklerózou.

Domov sv. Josefa v Žirči je nestátní sociální a zdravotnické zařízení. V České republice je dosud jediným lůžkovým zařízením, které poskytuje komplexní péči osobám vážně nemocným roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Celková kapacita lůžek je v současné době 88 a poskytuje 4 druhy pobytu – zdravotní, odlehčovací, domovy pro osoby se zdravotním postižením a dále poskytuje chráněné bydlení ve dvou bezbariérových bytech. Nejdůležitějšími aktivitami Domova je zdravotně rehabilitační péče, která zlepšuje a stabilizuje zdravotní stav nemocných. Klientům nabízí rehabilitační a psychoterapeutickou péči, podporuje kreativní činnosti v tvořivých dílnách a vytváří podmínky pro procházky, projížďky, celodenní výlety, návštěvy kulturních akcí a jiné činnosti.

celý článek

ČERVENEC - FINANCE NA OPRAVU STŘECHY TÝDENNÍHO STACIONÁŘE - DOMOV JITKA O.P.S.

ČERVENEC - FINANCE NA OPRAVU STŘECHY TÝDENNÍHO STACIONÁŘE - DOMOV JITKA O.P.S.

Citlivý a hezký domov pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením.

Finance na opravu střechy Domova.

V Domově Jitka jsou poskytovány pobytové služby týdenního stacionáře a odlehčovací služby pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením. Posláním týdenního stacionáře je poskytnout lidem s postižením sociální služby s ubytováním, zajistit jejich potřeby a umožnit těmto osobám žít plnohodnotný život s ohledem na jejich individuální přání, cíle a možnosti s vazbou na rodinné zázemí. Posláním odlehčovací služby je umožnit pečující rodině nezbytný odpočinek a obstarání vlastních potřeb a zájmů.

celý článek

ČERVENEC - PODPORA SOCIÁLNĚ SLABÝM RODINÁM PŘI NÁKUPU ŠKOLNÍCH POMŮCEK - CHARITA JABLUNKOV

ČERVENEC - PODPORA SOCIÁLNĚ SLABÝM RODINÁM PŘI NÁKUPU ŠKOLNÍCH POMŮCEK - CHARITA JABLUNKOV

Organizace, která pomáhá dětem ze sociálně slabých rodin koupit vybavení na začátek školního roku.

Finance na nákup školních pomůcek a potřebného vybavení pro klidný a bezstresový vstup do nového školního roku.

Charita Jablunkov se snaží reagovat na problém, který vyvstal na tamějších základních školách. Sociálně slabé rodiny se zadlužují proto, aby mohli nakoupit potřebné vybavení svým dětem na začátek školního roku. Děti z rodin, které nenakoupí tyto pomůcky, se posléze stávají terčem posměchu a šikany ve školách. Rodin neustálé přibývá, a proto charita hledá způsob jak těmto situacím každý rok předejít. Zároveň pomáhá všem potřebným a lidem v nouzi pomocí svých služeb. Každý je pro ně stejně důležitý. Jejich mottem je citát od sv. Matky Terezy: „Chceme dělat jen malé věci s velkou láskou.“

celý článek

ČERVEN - Finance na náklady spojené se zavedením nové domácí zdravotní služby ošetřovatelské a paliativní - Charita Svitavy

ČERVEN - Finance na náklady spojené se zavedením nové domácí zdravotní služby ošetřovatelské a paliativní - Charita Svitavy

Organizace, která pomáhá potřebným ve Svitavech a okolí.

Charita Svitavy už od roku 1993 poskytuje Charitní pečovatelskou službu a Centrum denních služeb Světlanka. Půjčuje kompenzační pomůcky, zajišťuje potravinovou a humanitární pomoc i v dalších 17 obcích v regionu. Podílí se na kulturním životě ve Svitavách, podporuje prosociální atmosféru a aktivně přispívá k tvorbě místní komunity. Aktuálně uspěla ve výběrovém řízení na poskytování domácí zdravotní péče – ošetřovatelské a paliativní a usiluje o vznik této nové služby, na kterou se pokouší získat finanční prostředky.

celý článek

KVĚTEN - FINANCE NA ZATEPLENÍ KAZATELSKÉ STANICE LESTKOV A NA NOVOU FASÁDU - Farní sbor ČCE v Černošíně

KVĚTEN - FINANCE NA ZATEPLENÍ KAZATELSKÉ STANICE LESTKOV A NA NOVOU FASÁDU - Farní sbor ČCE v Černošíně

Evangelický sbor, který dává druhou šanci odsouzeným vězňům po výkonu trestu.

Evangelický sbor v Černošíně a jeho kazatelská stanice v Lestkově se již od doby osidlování pohraničí v poválečných letech staly střediskem duchovního i kulturního života obcí. V posledních letech se díky farářce sboru a vězeňské kaplance zaměřují na problematiku dalších osudů vězňů po propuštění a využívají tradice, církevní sítě i jejich nemovitostí k poskytování pomoci. Ve spolupráci s Obcí Olbramov, Obcí Lestkov a Úřadem práce Tachov zajišťují těmto lidem zaměstnání a v prostorách sborových domů i ubytování. Projekt funguje již rok, sbírají dobré zkušenosti a jsou motivovaní v něm pokračovat.

celý článek

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing