Aktuality

Chcete vědět, co je u nás nového?
Podívejte se níže…

NOVINKA - DIVOKÉ HUSY V SOUHVĚZDÍ POMOCI NA ALZA.CZ

NOVINKA - DIVOKÉ HUSY V SOUHVĚZDÍ POMOCI NA ALZA.CZ

Nově nás můžete podpořit při nákupu na Alza.cz. Byli jsme zařazeni do jejich Souhvězdí pomoci. Stačí, když si do košíku vložíte Charitativní poukaz.

celý článek

SRPEN - Dofinancování nového automobilu pro poskytování terénních služeb - SDÍLENÍ O.P.S.

SRPEN - Dofinancování nového automobilu pro poskytování terénních služeb - SDÍLENÍ O.P.S.

Organizace, která umožňuje starým či vážně nemocným lidem zůstat doma až do konce v sepětí s rodinou.

Organizace Sdílení je průvodcem na cestě stářím a nemocemi už 13 let. Sdílejí se starými, či vážně nemocnými lidmi období, kdy potřebují péči druhých. Sdílení vzniklo s myšlenkou vytvořit v Telči a okolí služby hospicového typu pro vážně nemocné spoluobčany. Nejdříve začala fungovat půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek a laické poradenství. Postupně byly zaregistrovány dvě sociální služby - odborné sociální poradenství a odlehčovací služba s domácí hospicovou péčí. Od 1. července 2015 provozuje Sdílení o. p. s. dobročinný obchod a od 1. ledna 2018 poskytuje novou zdravotní službu – domácí ošetřovatelskou péči.

celý článek

ČERVENEC – NÁKUP ŠKOLNÍCH POMŮCEK PRO DĚTI ZE SOCIÁLNĚ SLABÝCH RODIN – CHARITA JABLUNKOV

ČERVENEC – NÁKUP ŠKOLNÍCH POMŮCEK PRO DĚTI ZE SOCIÁLNĚ SLABÝCH RODIN – CHARITA JABLUNKOV

Charita Jablunkov byla založena 1. 1. 2001 s cílem pomoci lidem v nouzi. Na založení se podíleli dobrovolníci, kteří chtěli pomáhat druhým. Jako motto charity byl vybrán citát sv. Matky Terezy: „Chceme dělat jen malé věci s velkou láskou.“ Charita své služby poskytuje v duchu milosrdné lásky ke konkrétnímu člověku. Láska k bližnímu je hnací silou jejich pracovníků i dobrovolníků až do dnešního dne.

celý článek

ČERVEN - Vybavení 6 nových terapeutických místností, které budou v roce 2020 uvedeny do provozu - CENTRUM HÁJEK z.ú.

ČERVEN - Vybavení 6 nových terapeutických místností, které budou v roce 2020 uvedeny do provozu - CENTRUM HÁJEK z.ú.

Organizace pomáhající handicapovaným dětem ve věku 1-18 let rozvíjet jejich samostatnost, soběstačnost a zároveň dlouhodobě zlepšovat jejich zdravotní stav. 

CENTRUM HÁJEK je unikátní projekt, který propojuje poskytování sociálních a zdravotnických služeb pro děti ve věku 1-18 let s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Jejich uživatelé mají většinou nejtěžší (III. - IV.) stupeň postižení a péče o ně je velmi náročná. Zlepšování dovedností a schopností dětí a zároveň profesionální péče o jejich zdravotní stav dovolí, aby dítě se zdravotním postižením mohlo co nejdéle vyrůstat v přirozeném prostředí rodiny a nemuselo být umístěno do ústavní péče.

celý článek

ČERVEN - Finance na nákup pomůcek do senzorické místnosti a hudebních nástrojů pro muzikoterapii - Portus Praha, z.ú.

ČERVEN - Finance na nákup pomůcek do senzorické místnosti a hudebních nástrojů pro muzikoterapii - Portus Praha, z.ú.

Organizace, která pomáhá lidem s mentálním postižením pracovat, rozvíjet se, uplatnit své nadání a vlohy a být přínosem svému okolí.

Posláním Portus Praha je podpora začlenění lidí s mentálním postižením do běžného života, aby tito lidé mohli žít v naší společnosti jako plnohodnotní spoluobčané. Poskytují moderní sociální služby, provozují chráněné bydlení, samostatné bydlení a sociálně-terapeutickou dílnu. Zároveň se věnují sociálnímu podnikání a mají potravinářskou dílnu DOBROTY S PŘÍBĚHEM v Davli. Portus Praha je také zakladatelem a koordinátorem celostátního benefičního projektu s názvem AKCE CIHLA.

celý článek

KVĚTEN - Podpora přímé práce psychologa, terapeuta a sociálního pracovníka s dítětem a mladistvým v preventivním programu Změnit směr - Ratolest Brno, z.s.

KVĚTEN - Podpora přímé práce psychologa, terapeuta a sociálního pracovníka s dítětem a mladistvým v preventivním programu Změnit směr - Ratolest Brno, z.s.

Organizace pomáhající dětem a mladistvým, kteří se ocitli v problémech, ale chtějí na sobě pracovat a svoji budoucnost změnit.

Hlavním posláním Ratolesti Brno je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám řešit jejich nepříznivou situaci. Zároveň se snaží o to, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. Organizace letos oslaví již 25 let své existence. Ročně pomůže více než 500 dětem a mladým lidem v situacích, ve kterých si sami neví rady. Působí v Brně, Hustopečích a blízkém okolí.

celý článek

KVĚTEN - Podpora Kontaktního místa České alzheimerovské společnosti - DIAKONIE ČCE středisko v Brně

KVĚTEN - Podpora Kontaktního místa České alzheimerovské společnosti - DIAKONIE ČCE středisko v Brně

Diakonie ČCE - středisko v Brně poskytuje podporu a pomoc seniorům a lidem s postižením tak, aby mohli žít co nejkvalitnějším způsobem života navzdory svým handicapům. Pomáhají lidem zvládat obtíže spojené s demencí, schizofrenií nebo bipolární poruchou, vytvářejí bezpečné domovy pro postižené a pro seniory. Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.

celý článek

DUBEN - FINANCE NA NÁKUP KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK – CHARITA TŘINEC

DUBEN - FINANCE NA NÁKUP KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK – CHARITA TŘINEC

Charita Třinec pomáhá lidem k soběstačnosti a důstojnému stáří

Charita Třinec provozuje jako svou hlavní náplň asistenční službu, která má za cíl pomáhat osobám se sníženou soběstačností. Osobní asistenti docházejí do domácností seniorů, nebo zdravotně postižených a pomáhají jim při zvládání základních činností, jako je podávání jídla, hygiena, oblékání, nákupy, návštěvy u lékaře atd. Charita Třinec také poskytuje pomoc a podporu rodinným příslušníkům, provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a charitativní bazárek oblečení.

celý článek

DUBEN - Finance pro vybavení nových prostor Asistenčního domu pro autisty elektrospotřebiči - DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk

DUBEN - Finance pro vybavení nových prostor Asistenčního domu pro autisty elektrospotřebiči - DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk

Organizace, která pomáhá lidem s autismem a jejich rodinám žít lepší život

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. poskytuje sociální služby osobám s diagnózou poruchy autistického spektra a to především dětem, mladým dospělým a jejich rodinám. Pomáhá zvýšit kvalitu života autistů a snaží se zapojit je do aktivit běžné populace, které jsou jim vzhledem k jejich handicapu obtížně dostupné. Zároveň nabízí možnost odpočinku a regenerace sil pečujícím rodičům. V rámci Olomouckého kraje je Dětský klíč Šumperk ojedinělým poskytovatelem sociálních služeb zaměřený na tuto cílovou skupinu.

celý článek

BŘEZEN - Grant na nákup sekaček, které zaručí práci postiženým - Aditus Pro

BŘEZEN - Grant na nákup sekaček, které zaručí práci postiženým - Aditus Pro

Pomozte nám sehnat finance pro chráněné pracoviště ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA organizace Aditus Pro. Za Vaše dary se nakoupí zahradnické přístroje. I díky nim dostanou postižení lidé možnost získat smysluplnou práci!

 

celý článek

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing