Aktuality

Chcete vědět, co je u nás nového?
Podívejte se níže…

BŘEZEN - Finance na náklady spojené se stěhováním Domácího hospice - OBLASTNÍ CHARITA TIŠNOV

BŘEZEN - Finance na náklady spojené se stěhováním Domácího hospice - OBLASTNÍ CHARITA TIŠNOV

Oblastní charita Tišnov je organizační složkou Diecézní charity Brno. Kromě ošetřovatelských a pečovatelských služeb nabízí i odborné sociální poradenství, půjčovnu kompenzačních pomůcek, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, chráněné bydlení a sociální rehabilitace v obci Skryje. Domácí hospic Porta Vitae vznikl jako nejnovější služba tišnovské charity a zajišťuje péči nevyléčitelně nemocným na Tišnovsku a Kuřimsku, aby mohli i závěr svého života prožít doma obklopeni svou rodinou. Zdravotní péče je poskytována non stop 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Zajišťuje ji profesionální multidisciplinární tým ve složení paliativní lékař, sestra, sociální pracovnice, psycholog a duchovní.

celý článek

ÚNOR - SPECIÁLNÍ LYŽAŘSKÉ VYBAVENÍ BISKI PRO NEVIDOMÉ - ORGANIZACE NEVIDOMÝCH Z.S.

ÚNOR - SPECIÁLNÍ LYŽAŘSKÉ VYBAVENÍ BISKI PRO NEVIDOMÉ - ORGANIZACE NEVIDOMÝCH Z.S.

Organizace, která se snaží zmírnit omezení zrakově postiženým lidem a zapojit je do společnosti.

Organizace nevidomých z.s. působí v celé České republice se středisky v Jihlavě, Praze a Brně. Jejím hlavním cílem je naučit osoby těžce zrakově postižené žít, pracovat, psychicky se vyrovnat se svým handicapem a zapojit je do společnosti. Svým klientům poskytují sociální poradenství, rehabilitace, pomoc s obsluhou kompenzačních pomůcek, asistenční službu, průvodcovskou a předčitatelskou službu a mnoho dalších. Také pro ně pravidelně pořádají šachové turnaje, sportovní tréninky v showdownu (stolní tenis pro nevidomé), rekondiční pobyty, masáže, workshopy, besedy a nabízejí jim pestré volnočasové aktivity jako plavání a lyžování.

celý článek

AKCE - 9.2. - 11.2. 2021 - GIVT POMOCNÍK

AKCE - 9.2. - 11.2. 2021 - GIVT POMOCNÍK

Naši milí husí přátelé a podporovatelé,

 

nakupujete on-line? A věděli jste, že nás tím můžete podpořit, aniž by vás to cokoliv stálo? Prostřednictvím webové stránky GIVT.CZ to jde!

 

 

celý článek

INFO - PODPORUJEME I ONLINE BENEFICE

INFO - PODPORUJEME I ONLINE BENEFICE

Vážení budoucí žadatelé o grant,

moc dobře si uvědomujeme, že dnešní doba není příznivá pro pořádání benefičních akcí, proto chceme, abyste věděli, že jsme se přizpůsobili této situaci a podporujeme i online verze vašich benefic.  Berte to jako povzbuzení a pokud by Vás napadla online akce, která by se dala zrealizovat, nebojte se zažádat, rádi Vás zařadíme do výběrového řízení!

Krásný pátek přejí Vaše Divoké husy

celý článek

ÚNOR - ELEKTRICKÁ POLOHOVACÍ LŮŽKA S MATRACEMI PROTI PROLEŽENINÁM - CHARITA UHERSKÝ BROD

ÚNOR - ELEKTRICKÁ POLOHOVACÍ LŮŽKA S MATRACEMI PROTI PROLEŽENINÁM - CHARITA UHERSKÝ BROD

Organizace, která podporuje lidi v těžké životní situaci a stará se o seniory a hendikepované.

Posláním Charity Uherský Brod je prostřednictvím svých zařízení a služeb poskytovat pomoc, podporu a poradenství v oblasti sociální a zdravotní péče ve Zlínském kraji. Jejich klienty jsou nejčastěji senioři, hendikepovaní a lidé bez přístřeší. Každá jejich služba má dále blíže specifikováné poslání, cíl, cílovou skupinu i zásady. Nabízí například pečovatelské služby, domácí hospicovou péči, nízkoprahové centrum, terapeutickou dílnu pro hendikepované osoby, azylový dům pro matky s dětmi, Centrum potravinové a materiální pomoci pro sociálně slabé, dluhové poradenství a řadu dalších služeb.

celý článek

LEDEN - FINANCE NA NÁKUP MATERIÁLU PRO PROVOZ PAPÍRENSKÉ A UMĚLECKÉ CHRÁNĚNÉ DÍLNY - LEMNISKÁTA - ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.P.S.

LEDEN - FINANCE NA NÁKUP MATERIÁLU PRO PROVOZ PAPÍRENSKÉ A UMĚLECKÉ CHRÁNĚNÉ DÍLNY - LEMNISKÁTA - ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.P.S.

Organizace, která poskytuje pracovní příležitosti dospělým osobám s fyzickým, mentálním a psychickým postižením a lidem se změněnou pracovní schopností, kteří mají jinak jen malou naději najít si zaměstnání na otevřeném trhu práce.

Základní myšlenkou chráněného pracoviště a cílem organizace Lemniskáta je umožnění a zachování pracovních příležitostí osobám s postižením v chráněném, ale přitom tvůrčím, vřelém a vnitřně svobodném prostoru. V současnosti provozují Výrobní dílnu, kde zaměstnanci s pomocí asistentů vyrábějí školní sešity pro waldorfské školy a Uměleckou dílnu, která se specializuje na vývoj designu, kreativní tvorbu a realizaci nových vzorů. Také vedou Program exkurzí pro školy „Boříme bariéry“, který zprostředkovává školákům ruční výrobu sešitů za asistence jejich klientů. Pravidelně pořádají i workshopy pro veřejnost a v neposlední řadě spolupracují se Zdravotním klaunem, pro kterého vyrábí notýsky a skicáky, aby jimi mohli potěšit malé pacienty v nemocnicích.

celý článek

LEDEN 2021 - Finance na polohovací postel s antidekubitní matrací a další kompenzační pomůcky - FARNÍ CHARITA KAMENICE NAD LIPOU

LEDEN 2021 - Finance na polohovací postel s antidekubitní matrací a další kompenzační pomůcky - FARNÍ CHARITA KAMENICE NAD LIPOU

Organizace, která podporuje osamělé lidi a vytváří pro ně bezpečný prostor, kde se mohou setkávat a trávit spolu volný čas.

Farní charita působí v Kamenici nad Lipou už od roku 1992. Její hlavní činností je terénní pečovatelská služba, při které pomáhají seniorům a zdravotně hendikepovaným lidem zůstat co nejdéle ve svém domácím přirozeném prostředí. Velmi důležitá je pro ně tedy půjčovna kompenzačních pomůcek. Zároveň provozují Klub seniorů, do něhož dochází pravidelně každé pondělí 10-15 seniorů, kterým charita připravuje program a také nabízejí oblíbenou službu senior taxi.

celý článek

PF 2021

PF 2021

Naši milí husí přátelé a podporovatelé,

děkujeme Vám za Vaši podporu a přízeň v roce uplynulém...

celý článek

PROSINEC - FINANCE NA OPRAVU MOSTKU - DIAKONIE ČCE V SOBOTÍNĚ

PROSINEC - FINANCE NA OPRAVU MOSTKU - DIAKONIE ČCE V SOBOTÍNĚ

Organizace, která se stará o seniory, aby se cítili jako doma.

Diakonie ČCE v Sobotíně více jak 25 let poskytuje celoroční péči o seniory. Provozují Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem pro seniory s projevy demence. Pomáhají svým klientům, aby mohli žít co nejvíce jako ostatní lidé a mít místo, kde se budou cítit jako doma. Také poskytují odlehčovací službu, která pomáhá domácím pečujícím o seniory s projevy demence na přechodnou dobu převzít náročnou péči a službu osobní asistence. Středisko zřídilo i dva Domy na půl cesty v Olomouci a v Jeseníku ve prospěch mladých lidí bez funkčního rodinného zázemí. Umožňují mladým lidem bydlet v prostředí, kde získávají dovednosti nutné pro vlastní život.

celý článek

PROSINEC - FINANCE NA nákup elektricky polohovatelného lůžka s matrací pro klientku - DOMOV DŮCHODCŮ LIPOVÁ

PROSINEC - FINANCE NA nákup elektricky polohovatelného lůžka s matrací pro klientku - DOMOV DŮCHODCŮ LIPOVÁ

Domov podporující duševně nemocné ženy v soběstačnosti podle jejich možností.

Domov důchodců Lipová, jejímž zřizovatelem je obec Lipová, je registrován dle zákona 108/2006 sb. jako domov se zvláštním režimem. Služba je registrována od ledna 2007. Navazuje na tradici v poskytování sociálních služeb řádovými sestrami z 50 let 20.stol. 

celý článek

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing