Aktuality

Chcete vědět, co je u nás nového?
Podívejte se níže…

Rozhovor se členem správní rady Pavlem Bratinkou

Rozhovor se členem správní rady Pavlem Bratinkou

4.3.2022 na Čro Vltava v pořadu Odpolední mozaika, krátce po 15h zazněl rozhovor se členem správní rady Nadace Divoké husy Pavlem Bratinkou. Mluvilo se o 25 letech práce nadace.

celý článek

DUBEN - Finance na automobil pro poskytování terénních sociálních služeb - Rodinné Integrační Centrum z.s.

DUBEN - Finance na automobil pro poskytování terénních sociálních služeb - Rodinné Integrační Centrum z.s.

Organizace, která pomáhá rodinám s dětmi s autismem.

Finance na automobil pro poskytování terénních sociálních služeb.

celý článek

Víte, kdo je patronem Divokých hus?

Víte, kdo je patronem Divokých hus?

Prezident české Herecké asociace Ondřej Kepka https://www.facebook.com/ondrejkepka. Minulý týden si v pořadu Noční mikrofórum na Dvojce Českého rozhlasu povídal s naším předsedou správní rady Karlem Janouškem. Mluvili nejen o Nadaci Divoké husy.

celý článek

Divoké husy přiletěly z Holandska - rozhovor se členem správní rady Pavlem Bratinkou o 25. výročí nadace pro Český rozhlas

Divoké husy přiletěly z Holandska - rozhovor se členem správní rady Pavlem Bratinkou o 25. výročí nadace pro Český rozhlas

Nadace Divoké husy v únoru oslavila 25. rok své existence. O vzniku nadace a o tomto krásném výročí mluvil člen správní rady Pavel Bratinka v Českém rozhlase na stanici Vltava v pořadu Mozaika.

 

Rozhovor si můžete pustit zde: https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/vltava/13/2022-03-04

Najdete ho v čase 15:05:40.

 

celý článek

BŘEZEN - Finance na Zázemí pro terapie v areálu Šafářský dvůr - PIAFA Vyškov, z.ú.

BŘEZEN - Finance na Zázemí pro terapie v areálu Šafářský dvůr - PIAFA Vyškov, z.ú.

Organizace, která pomáhá zdravotně postiženým, ale i dlouhodobě nemocným lidem a dětem.

Finance na Zázemí pro terapie v areálu Šafářský dvůr.

Od roku 1994 pomáhají zdravotně postiženým, dlouhodobě nemocným nebo sociálně znevýhodněným osobám a rodinám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Poskytují jim ambulantní i terénní sociálně zdravotní služby a podporují je v jejich samostatnosti a soběstačnosti. Nabízí terapie s využitím koní a psů, fyzioterapii, speciální pedagogiku a odborné poradenství. Zajišťují denní svozovou službu, vzdělávací programy, dobrovolnické centrum a také volnočasové aktivity pro děti a mládež i pro osoby s postižením.

celý článek

25. VÝROČÍ - NADACE DNES SLAVÍ 25 LET OD SVÉHO VZNIKU

25. VÝROČÍ - NADACE DNES SLAVÍ 25 LET OD SVÉHO VZNIKU

Dnes je to 25 let od založení Nadace Divoké husy.

Jak na začátky vzpomíná jeden ze zakladatelů pan Peter Morée se můžete dočíst níže v jeho krátkém zamyšlení...

 

celý článek

ÚNOR - Finance na osobní vůz pro profesionální asistenty v sociálních službách - Portus Praha, z.ú.

ÚNOR - Finance na osobní vůz pro profesionální asistenty v sociálních službách - Portus Praha, z.ú.

Organizace podporující mentálně znevýhoděné lidi.

Finance na osobní vůz pro profesionální asistenty v sociálních službách.

 

Poslání organizace:

Posláním Portus Praha je podpora začlenění lidí s mentálním postižením do běžného života, aby tito lidé mohli žít v naší společnosti jako plnohodnotní spoluobčané. Poskytují moderní sociální služby, provozují chráněné bydlení, samostatné bydlení a sociálně-terapeutickou dílnu. Zároveň se věnují sociálnímu podnikání a mají potravinářskou dílnu DOBROTY S PŘÍBĚHEM v Davli. Portus Praha je také zakladatelem a koordinátorem celostátního benefičního projektu s názvem AKCE CIHLA.

celý článek

ÚNOR - Finance na rekonstrukci kuchyně táborové základny pro děti - Domeček – středisko Husitské diakonie

ÚNOR - Finance na rekonstrukci kuchyně táborové základny pro děti - Domeček – středisko Husitské diakonie

Organizace, která podporuje pěstounské rodiny a ohrožené rodiny s dětmi.

Finance na rekonstrukci kuchyně táborové základny pro jejich dětské klienty. 

Poslání organizace:

Posláním střediska Domeček je rozvíjet děti a mládež ve věku od 6 do 26 let v rámci sociální služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (Klub Archa a Klub Domeček). Zároveň pomáhají a podporují pěstounské rodiny a ohrožené rodiny s dětmi. Středisko vytváří chráněná pracovní místa a podporuje zapojení osob s handicapem do trhu práce. Svou činnost středisko vykonává na principech křesťanské lásky a etiky, přičemž respektuje individuální potřeby jedince. V létě pořádají tábory pro děti.

celý článek

LEDEN - Finance na projektovou dokumentaci výstavby hospice - OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

LEDEN - Finance na projektovou dokumentaci výstavby hospice - OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

Organizace, díky které budou mít terminálně nemocní pacienti lepší závěr života.

Finance na projektovou dokumentaci výstavby hospice.

 

Poslání organizace:

Oblastní charita Hradec Králové poskytuje Charitní pečovatelskou službu, Charitní ošetřovatelskou službu, jejíž součástí je Domácí hospicová péče, dále také středisko sociálních služeb pro lidi bez domova  Dům Matky Terezy, Domov pro matky s dětmi, Poradnu pro lidi v tísni, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím a Středisko rané péče Sluníčko. Charita se v souvislosti s péčí o terminálně nemocné pacienty v průběhu let posunula o další významný krok. Záměrem je vybudovat nové, komplexní centrum - lůžkový hospic, který přispěje k řešení absence pobytové formy hospicové péče v jejich regionu. V současné době probíhá aktivní příprava projektu k územnímu řízení.

celý článek

LEDEN 2022 - Finance na rozvoj sociálních služeb a nákup auta - Farní charita Jindřichův Hradec

LEDEN 2022 - Finance na rozvoj sociálních služeb a nákup auta - Farní charita Jindřichův Hradec

Organizace, která podává pomocnou ruku sociálně vyloučeným.

Finance na rozvoj sociálních služeb a nákup auta. 

Poslání organizace:

Farní charita Jindřichův Hradec je stabilní organizace působící na území Jindřichova Hradce a v obcích k němu přilehlých. Nabízí pomocnou ruku rodinám s dětmi a jednotlivcům sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým. Jejich služby na sebe navazují a vytváří tzv. Charitní záchrannou síť, která poskytuje komplexní pomoc lidem v nouzi. Klienti Noclehárny často využívají pomoc Poradny pro lidi v nouzi s dluhy, s bydlením, hledáním práce nebo žádají o materiální pomoc z Výdejny Samaritán. Dále provozují Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, kterým je také nabízeno vzdělávání zábavnou formou prostřednictvím projektu Neformálního vzdělávání.  Permanentně usilují nejen o zlepšování kvality služeb, ale reagují na potřeby v dané lokalitě rozšiřováním služeb. Jejich nejnovějším úspěchem je otevření Noclehárny pro ženy, jelikož zatím poskytovali Noclehárnu primárně pro muže.

celý článek

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing