Aktuality

Chcete vědět, co je u nás nového?
Podívejte se níže…

DUBEN - zakoupení speciálních pomůcek pro děti - KAŇKA O.P.S.

DUBEN - zakoupení speciálních pomůcek pro děti - KAŇKA O.P.S.

Organizace, která propojuje svět dětí s postižením se zdravými dětmi od nejútlejšího věku.

Hlavním posláním společnosti Kaňka o.p.s. je propojit odborné terapie se systémem sociálních služeb a povinnou školní docházkou. Zároveň se snaží o integraci dětí s postiženími se zdravými od nejútlejšího věku. V současné době Kaňka poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti výchovy a vzdělání, péče o dítě předškolního a školního věku a poskytování sociálních služeb pro děti, mládež a dospělé osoby. Děti s mentálním, fyzickým či smyslovým postižením mohou z Rané péče přejít do jejich Mateřské a Základní školy, případně Denního stacionáře. V rámci konzultací, poradenství a psychologické poradny pracují intenzivně i s celou rodinou, aby zvládla náročné období a mohla poskytnout dítěti zázemí pro práci při zlepšování jeho zdravotního stavu.

celý článek

AKTUALITA - Zádušní mši za Ing. Zdeňka Špačka navštívili zástupci nadace

AKTUALITA - Zádušní mši za Ing. Zdeňka Špačka navštívili zástupci nadace

V rámci pracovního jednání ve Znojmě se zástupci Nadace Divoké husy zúčastnili zádušní mše za Ing. Zdeňka Špačka, který na nadaci štědře myslel ve své závěti, když jí odkázal rodinný dům ve Znojmě - Napajedlech. Zádušní mše proběhla o Květné neděli v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě. Posléze se představitelé nadace na znojemském hřbitově také poklonili památce manželky Ing. Špačka, MUDr. Dagmar Fendrichové, jejíž rodina po většinu minulého století dům na znojemských Napajedlech obývala a zvelebovala.

celý článek


BŘEZEN - Finance na náklady spojené se stěhováním Domácího hospice - OBLASTNÍ CHARITA TIŠNOV

BŘEZEN - Finance na náklady spojené se stěhováním Domácího hospice - OBLASTNÍ CHARITA TIŠNOV

Oblastní charita Tišnov je organizační složkou Diecézní charity Brno. Kromě ošetřovatelských a pečovatelských služeb nabízí i odborné sociální poradenství, půjčovnu kompenzačních pomůcek, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, chráněné bydlení a sociální rehabilitace v obci Skryje. Domácí hospic Porta Vitae vznikl jako nejnovější služba tišnovské charity a zajišťuje péči nevyléčitelně nemocným na Tišnovsku a Kuřimsku, aby mohli i závěr svého života prožít doma obklopeni svou rodinou. Zdravotní péče je poskytována non stop 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Zajišťuje ji profesionální multidisciplinární tým ve složení paliativní lékař, sestra, sociální pracovnice, psycholog a duchovní.

celý článek

ÚNOR - SPECIÁLNÍ LYŽAŘSKÉ VYBAVENÍ BISKI PRO NEVIDOMÉ - ORGANIZACE NEVIDOMÝCH Z.S.

ÚNOR - SPECIÁLNÍ LYŽAŘSKÉ VYBAVENÍ BISKI PRO NEVIDOMÉ - ORGANIZACE NEVIDOMÝCH Z.S.

Organizace, která se snaží zmírnit omezení zrakově postiženým lidem a zapojit je do společnosti.

Organizace nevidomých z.s. působí v celé České republice se středisky v Jihlavě, Praze a Brně. Jejím hlavním cílem je naučit osoby těžce zrakově postižené žít, pracovat, psychicky se vyrovnat se svým handicapem a zapojit je do společnosti. Svým klientům poskytují sociální poradenství, rehabilitace, pomoc s obsluhou kompenzačních pomůcek, asistenční službu, průvodcovskou a předčitatelskou službu a mnoho dalších. Také pro ně pravidelně pořádají šachové turnaje, sportovní tréninky v showdownu (stolní tenis pro nevidomé), rekondiční pobyty, masáže, workshopy, besedy a nabízejí jim pestré volnočasové aktivity jako plavání a lyžování.

celý článek

AKCE - 9.2. - 11.2. 2021 - GIVT POMOCNÍK

AKCE - 9.2. - 11.2. 2021 - GIVT POMOCNÍK

Naši milí husí přátelé a podporovatelé,

 

nakupujete on-line? A věděli jste, že nás tím můžete podpořit, aniž by vás to cokoliv stálo? Prostřednictvím webové stránky GIVT.CZ to jde!

 

 

celý článek

INFO - PODPORUJEME I ONLINE BENEFICE

INFO - PODPORUJEME I ONLINE BENEFICE

Vážení budoucí žadatelé o grant,

moc dobře si uvědomujeme, že dnešní doba není příznivá pro pořádání benefičních akcí, proto chceme, abyste věděli, že jsme se přizpůsobili této situaci a podporujeme i online verze vašich benefic.  Berte to jako povzbuzení a pokud by Vás napadla online akce, která by se dala zrealizovat, nebojte se zažádat, rádi Vás zařadíme do výběrového řízení!

Krásný pátek přejí Vaše Divoké husy

celý článek

ÚNOR - ELEKTRICKÁ POLOHOVACÍ LŮŽKA S MATRACEMI PROTI PROLEŽENINÁM - CHARITA UHERSKÝ BROD

ÚNOR - ELEKTRICKÁ POLOHOVACÍ LŮŽKA S MATRACEMI PROTI PROLEŽENINÁM - CHARITA UHERSKÝ BROD

Organizace, která podporuje lidi v těžké životní situaci a stará se o seniory a hendikepované.

Posláním Charity Uherský Brod je prostřednictvím svých zařízení a služeb poskytovat pomoc, podporu a poradenství v oblasti sociální a zdravotní péče ve Zlínském kraji. Jejich klienty jsou nejčastěji senioři, hendikepovaní a lidé bez přístřeší. Každá jejich služba má dále blíže specifikováné poslání, cíl, cílovou skupinu i zásady. Nabízí například pečovatelské služby, domácí hospicovou péči, nízkoprahové centrum, terapeutickou dílnu pro hendikepované osoby, azylový dům pro matky s dětmi, Centrum potravinové a materiální pomoci pro sociálně slabé, dluhové poradenství a řadu dalších služeb.

celý článek

LEDEN - FINANCE NA NÁKUP MATERIÁLU PRO PROVOZ PAPÍRENSKÉ A UMĚLECKÉ CHRÁNĚNÉ DÍLNY - LEMNISKÁTA - ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.P.S.

LEDEN - FINANCE NA NÁKUP MATERIÁLU PRO PROVOZ PAPÍRENSKÉ A UMĚLECKÉ CHRÁNĚNÉ DÍLNY - LEMNISKÁTA - ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.P.S.

Organizace, která poskytuje pracovní příležitosti dospělým osobám s fyzickým, mentálním a psychickým postižením a lidem se změněnou pracovní schopností, kteří mají jinak jen malou naději najít si zaměstnání na otevřeném trhu práce.

Základní myšlenkou chráněného pracoviště a cílem organizace Lemniskáta je umožnění a zachování pracovních příležitostí osobám s postižením v chráněném, ale přitom tvůrčím, vřelém a vnitřně svobodném prostoru. V současnosti provozují Výrobní dílnu, kde zaměstnanci s pomocí asistentů vyrábějí školní sešity pro waldorfské školy a Uměleckou dílnu, která se specializuje na vývoj designu, kreativní tvorbu a realizaci nových vzorů. Také vedou Program exkurzí pro školy „Boříme bariéry“, který zprostředkovává školákům ruční výrobu sešitů za asistence jejich klientů. Pravidelně pořádají i workshopy pro veřejnost a v neposlední řadě spolupracují se Zdravotním klaunem, pro kterého vyrábí notýsky a skicáky, aby jimi mohli potěšit malé pacienty v nemocnicích.

celý článek

LEDEN 2021 - Finance na polohovací postel s antidekubitní matrací a další kompenzační pomůcky - FARNÍ CHARITA KAMENICE NAD LIPOU

LEDEN 2021 - Finance na polohovací postel s antidekubitní matrací a další kompenzační pomůcky - FARNÍ CHARITA KAMENICE NAD LIPOU

Organizace, která podporuje osamělé lidi a vytváří pro ně bezpečný prostor, kde se mohou setkávat a trávit spolu volný čas.

Farní charita působí v Kamenici nad Lipou už od roku 1992. Její hlavní činností je terénní pečovatelská služba, při které pomáhají seniorům a zdravotně hendikepovaným lidem zůstat co nejdéle ve svém domácím přirozeném prostředí. Velmi důležitá je pro ně tedy půjčovna kompenzačních pomůcek. Zároveň provozují Klub seniorů, do něhož dochází pravidelně každé pondělí 10-15 seniorů, kterým charita připravuje program a také nabízejí oblíbenou službu senior taxi.

celý článek

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing