Aktuality

Chcete vědět, co je u nás nového?
Podívejte se níže…

GIVING TUESDAY / DAROVACÍ ÚTERÝ – DARY MOHOU BÝT DAŇOVĚ VÝHODNÉ – GABRIELA HOPPE

GIVING TUESDAY / DAROVACÍ ÚTERÝ – DARY MOHOU BÝT DAŇOVĚ VÝHODNÉ – GABRIELA HOPPE

Giving Tuesday je světový den štědrosti a dobrých skutků. Koná se vždy první úterý po Dni díkůvzdání. „Darovací úterý” letos připadá na 1. prosince 2020. V tento den se celý svět spojí, aby inspiroval k solidaritě a dárcovství.

 

celý článek

PROSINEC - FINANCE NA PŘENOSNÝ KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR - KLUB NEMOCNÝCH CYSTICKOU FIBRÓZOU, Z.S.

PROSINEC - FINANCE NA PŘENOSNÝ KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR - KLUB NEMOCNÝCH CYSTICKOU FIBRÓZOU, Z.S.

Organizace, která se jako jediná v České republice stará o pacienty s cystickou fibrózou.

Klub nemocných cystickou fibrózou byl založen v roce 1992 rodiči nemocných dětí a dodnes je jedinou organizací v ČR, která finančně i hmotně pomáhá pacientům s dědičným a nevyléčitelným onemocněním cystická fibróza. Poskytují sociální službu, edukační pobyty a informační servis. Zároveň vyvíjí herní motivační aplikaci určenou pro pubescentní pacienty, z nichž mnozí přestávají s náročnou léčbou a zkracují si tak život o léta. Provozují jedinou půjčovnu inhalátorů a dalších dechových pomůcek, které jsou pro pacienty životně důležité.

celý článek

Aktuálně - Zemřela Kamila Moučková, bývalá patronka naší nadace

Aktuálně - Zemřela Kamila Moučková, bývalá patronka naší nadace

Zemřela legendární hlasatelka Československé televize Kamila Moučková. Svůj život prožila v pravdě a v letech 2010 až 2014 byla i patronkou Nadace Divoké husy. Čest její památce!

celý článek

LISTOPAD - Finance na dovybavení denního centra Kostka bez bariér - CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR, Z.S.

LISTOPAD - Finance na dovybavení denního centra Kostka bez bariér - CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR, Z.S.

Organizace pomáhající handicapovaným dětem, aby se mohly věnovat sportu a jiným aktivitám.

Cesta životem bez bariér se zaměřuje na pomoc rodinám s handicapovanými dětmi. Hnacím motorem činnosti jsou potřeby těchto rodin a nedostupnost některých služeb v regionu. Pro děti pořádají plavecké kurzy, sportovní soustředění, tábory a výlety. Nabízejí i odbornější služby jako jsou speciální rehabilitace nebo odlehčovací služba. Od roku 2014 poskytují speciální a velmi účinnou pohybovou terapii Therasuit pro děti především po dětské obrně. V září 2019 otevřeli denní centrum Kostka bez bariér pro rehabilitaci, zábavu i odpočinek v Kutné Hoře, kam přestěhovali většinu aktivit.

celý článek

LISTOPAD - Finance na školení odborných pracovníků na Model CARe - FOKUS ČESKÉ BUDĚJOVICE, Z.Ú.

LISTOPAD - Finance na školení odborných pracovníků na Model CARe - FOKUS ČESKÉ BUDĚJOVICE, Z.Ú.

Organizace, která podporuje lidi s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení.

FOKUS vznikl z iniciativy lidí se zkušeností s duševní nemocí. Je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb. Podporují osoby s vážným duševním onemocněním při zvládání jejich života a vytvářejí příležitosti pro jejich uplatnění ve společnosti. Dlouhodobě prosazují moderní, zejména mimonemocniční formy péče o duševní zdraví. Realizují kampaně zaměřené na snižování předsudků veřejnosti vůči tématům spojených s duševním zdravím. V současnosti poskytují odbornou podporu a pomoc přes 400 klientům ve věku 12+. Služba Komunitní tým (sociální rehabilitace) je terénní podpora klientů, kteří žijí v okresech České Budějovice a Český Krumlov. V obou městech provozují také Sociálně terapeutickou dílnu a mají dva objekty chráněného bydlení.

celý článek

ŘÍJEN - kofinancování stavby Domu rodiny a nákup pozemku - Rodina v centru, z.ú.

ŘÍJEN - kofinancování stavby Domu rodiny a nákup pozemku - Rodina v centru, z.ú.

Organizace, která pomáhá dětem a jejich rodinám žít lepší život.

Rodina v centru odbornými sociálními službami zlepšuje život dětí na Novoborsku. Provozují dluhovou a rodinnou poradnu, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vafle, předškolní klub a Dětskou skupinu a mateřské centrum Koblížek. Doprovází pěstounské rodiny a na novoborských školách působí, díky této organizaci, poradci pro rodiče, kteří řeší sociální a psychologické problémy dětí a rodičů. Jejich cílem je, aby děti prožily dětství s úsměvem a aby jednou dokázaly vytvořit opravdový a láskyplný domov pro vlastní děti.

celý článek

ŘÍJEN - Finance na dokončení rekonstrukce a provoz nových prostor masérny pro nevidomé maséry - TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.

ŘÍJEN - Finance na dokončení rekonstrukce a provoz nových prostor masérny pro nevidomé maséry - TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.

Posláním TyfloCentra je podporovat nevidomé a slabozraké v jejich integraci do společnosti.

Poskytují praktickou pomoc při řešení konkrétních problémů v každodenním životě, zejména při zvládání náročných, či nestandardních situací. Tato společnost byla založena v roce 2002 sdružením SONS. Jsou jedinou organizací v kraji, která pro klienty zařizuje osobní doprovody a zároveň mají služby pro podporu soběstačnosti a samostatnosti. Také nabízejí doplňkové služby včetně volnočasových aktivit. Od roku 2014 provozují chráněnou dílnu – masérnu a pedikúru. Zaměstnávají zrakově postižené a zcela nevidomého maséra. Mají svou stálou klientelu, ale i smlouvy s firmami z okolí, kam dojíždí masírovat.

celý článek

ŘÍJEN - FINANCE NA LÉKY A SPECIÁLNÍ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO KLIENTY - HOSPICOVÁ PÉČE SV. KLEOFÁŠE, O.P.S.

ŘÍJEN - FINANCE NA LÉKY A SPECIÁLNÍ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO KLIENTY - HOSPICOVÁ PÉČE SV. KLEOFÁŠE, O.P.S.

Hospicová péče sv. Kleofáše funguje v jihočeském regionu již od roku 2013 a za dobu svého působení poskytla péči již více než 250 rodinám. Doprovází pacienty v závěru života v jejich přirozeném domácím prostředí. Hospic poskytuje domácí specializovanou paliativní péči, kdy jsou k dispozici lékaři a zdravotní sestry pacientům 24 hodin denně. Také nabízí služby pečovatelek, které pomohou s běžnou péčí o klienta a pečujícím nabídnou možnost odpočinku. Dalšími službami jsou osobní asistence, psychologická poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek. Dbají na lidskost, respekt a lidskou důstojnost.

celý článek

ZÁŘÍ - výměna oken v místnostech sborového domu v Lestkově - FARNÍ SBOR ČCE V ČERNOŠÍNĚ

ZÁŘÍ - výměna oken v místnostech sborového domu v Lestkově - FARNÍ SBOR ČCE V ČERNOŠÍNĚ

Evangelický sbor v Černošíně a jeho kazatelské stanice v Lestkově se již od doby osidlování pohraničí v poválečných letech staly střediskem duchovního i kulturního života obcí. Často se podílely na distribuci bydlení a pomoci pro rodiny přistěhovalců. V posledních letech se díky farářce sboru zaměřuje na problematiku dalších osudů vězňů po propuštění a využívá tradice, církevní sítě i svých nemovitostí k poskytování pomoci.
V oblasti Tachov a v sousedním Karlovarském kraji je nejvyšší podíl odsouzených v České republice. Farářka tohoto sboru se proto stala také vězeňskou kaplankou a ve spolupráci s Obcí Olbramov, Obcí Lestkov a Úřadem práce Tachov zajišťuje zaměstnání pro tyto lidi a v prostorách sborových domů jim poskytuje ubytování. 

celý článek

ZÁŘÍ - Finance na zakoupení přibližně 50 tisíc kusů hygienických rukavic - DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

ZÁŘÍ - Finance na zakoupení přibližně 50 tisíc kusů hygienických rukavic - DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

Domov, v němž se potkává péče o seniory s druhou šancí pro odsouzené ženy.

Posláním Milosrdných sester sv. Karla Boromejského je na základě milosrdenství účinně sloužit potřebným lidem. Domov zajišťuje péči o seniory na přechodnou dobu. Poskytuje lékařskou a ošetřovatelskou péči v rámci lůžkového zdravotního zařízení, odlehčovací pobyty a denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené. Potřebnými lidmi jsou v Domově také odsouzené ženy, které zde nalézají novou příležitost k uplatnění, rekvalifikaci a získání nových pracovních návyků. Setkávání se s nemocnými a účast na dění v Domově jim umožňuje přemýšlet o dosavadním způsobu života, přehodnotit své postoje a dává jim novou naději do budoucna. Rekvalifikace jim také napomáhá po propuštění z výkonu trestu k nalezení odpovídajícího uplatnění ve zdravotních a sociálních službách.

celý článek

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing