ZÁŘÍ - Finance na zakoupení přibližně 50 tisíc kusů hygienických rukavic - DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

Domov, v němž se potkává péče o seniory s druhou šancí pro odsouzené ženy.

Posláním Milosrdných sester sv. Karla Boromejského je na základě milosrdenství účinně sloužit potřebným lidem. Domov zajišťuje péči o seniory na přechodnou dobu. Poskytuje lékařskou a ošetřovatelskou péči v rámci lůžkového zdravotního zařízení, odlehčovací pobyty a denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené. Potřebnými lidmi jsou v Domově také odsouzené ženy, které zde nalézají novou příležitost k uplatnění, rekvalifikaci a získání nových pracovních návyků. Setkávání se s nemocnými a účast na dění v Domově jim umožňuje přemýšlet o dosavadním způsobu života, přehodnotit své postoje a dává jim novou naději do budoucna. Rekvalifikace jim také napomáhá po propuštění z výkonu trestu k nalezení odpovídajícího uplatnění ve zdravotních a sociálních službách.

ZÁŘÍ - Finance na zakoupení přibližně 50 tisíc kusů hygienických rukavic - DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

Benefiční akce:

V září se uskuteční 7. ročník vinobraní, které si díky úspěšným předchozím ročníkům získalo
velkou popularitu u příchozích návštěvníků. Na vinobraní se sjíždějí lidé z Prahy i okolí.
Letošního programu se účastní:

moravský zpěvák lidových písní Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou

zpěvačka a herečka divadla Semafor Kamila Kopáčková

Cimbálová muzika sourozenců Holubových s Jiřím Žigmundem a Folklorní soubor Lučinka.

Výtěžek benefiční akce a příspěvek nadace bude použit na nákup přibližně 50 tisíc kusů hygienických rukavic, jejichž spotřeba je ve zdravotnickém zařízení enormní. Jedná se o nezbytné ochranné pomůcky při péči o nemocné seniory, které se používají při hygieně, převazech pacientů, odběrech, podávání stravy a podobně. Na jednoho pacienta se při každém ze zmíněných úkonů spotřebují jedny rukavice.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 558.

Více o Domově sv. Karla Boromejského najdete tady: https://www.domovrepy.cz/

DĚKUJEME ZA VAŠÍ ŠTĚDROST!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.