ZÁŘÍ - FINANCE NA PODPORU CANISTERAPIE A VYDÁNÍ PUBLIKACE "PSÍ PROFESE" - BRATRSTVO PSÍCH TLAPEK Z.S.

Organizace, která dělá osvětu v oblasti soužití lidí a psů a provozuje canisterapii pro děti a  seniory.

Finance na vytvoření a vydání nové publikace s pracovním názvem „Psí profese“.

 

Poslání organizace:

Bratrstvo psích tlapek vzniklo z občanské aktivity „I pes je město Zlín“ reagující na návrh nové vyhlášky magistrátu upravující život psů ve městě Zlíně. Skupina přátel vytvořila platformu, přes kterou se postupně podařilo sladit vzájemně nekompatibilní stanoviska zainteresovaných skupin, nastavit dobrou komunikační linku a konstruktivní spolupráci. Činnost spolku se zaměřuje na osvětu vzájemné prospěšnosti soužití psů a lidí a canisterapeutickou činnost. Propojují canisterapeuty, canisterapeutické asistenty, sympatizanty i laickou veřejnost. Spolek vytvořil a vydal publikaci (Ne)Bezpečný svět Bindi Sue, která hravou a srozumitelnou formou dětem vysvětluje základní mechanismy psího života a učí děti jak se ke psům chovat, jak jim lépe rozumět a vytvořit tak předpoklady pro jejich následné bezproblémové (optimálně láskyplné) soužití.

ZÁŘÍ - FINANCE NA PODPORU CANISTERAPIE A VYDÁNÍ PUBLIKACE

Využití našeho grantu:

Bratrstvo psích tlapek chce dále pokračovat v publikační činnosti. Na jejich úvodní publikaci chtějí navázat novou knihou s pracovním názvem „Psí profese“, která má ambice dětem podrobněji popsat některé specifické a jinak nezastupitelné oblasti působení psů – pes jako záchranář, policejní pes, asistenční pes, lovecký pes, canisterapeutický pes apod.

 

Benefiční akce:

Benefiční sportovně vzdělávací stezka „Se psí tlapkou od Majáku na Salaš“ proběhne 4. září 2021 od 11:00 do 17:00 hod ve Zlíně.

Start akce U Majáku, Zlín – Kudlov, cíl Cukrárna a kavárna U dvojčat, Salaš u Bohuslavic. Na trase 5 km budou účastníci plnit úkoly z oblasti edukace a osvěty – bezpečný život se psy. Stezku lze absolvovat na kole, koloběžce, v kočárku, pěšky. V cíli budou připraveny další aktivity pro děti – zaměřené na kreativitu, sport a kulturu. Po celou dobu akce budou děti zaznamenávat odpovědi a výsledky na hrací kartu, kterou dostanou na startu, případně v cíli. Budou moci absolvovat i zkrácenou verzi bez 5 km stezky. Odměnou všem bude zmrzlina nebo špekáček zdarma a drobné odměny od partnerů akce.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 584.

Více informací o Bratrstvu psí tlapky najdete tady: https://www.bratrstvopsichtlapek.cz/

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing