ZÁŘÍ - Finance na nákup nového osobního automobilu - Domácí Hospic Vysočina, o.p.s.

Organizace, která doprovází nevyléčitelně nemocné lidi.

Finance na nákup nového osobního automobilu.

ZÁŘÍ - Finance na nákup nového osobního automobilu - Domácí Hospic Vysočina, o.p.s.

Poslání organizace:

Posláním Domácího hospice Vysočina je pomáhat lidem s těžkou nevyléčitelnou nemocí, aby mohli strávit poslední dny doma mezi svými a odejít pokojně s co nejmenším utrpením a s pocitem přijetí a smíření. Jejich hlavní poskytovanou službou je domácí hospicová péče, dále domácí zdravotní péče, odlehčovací služby, psychosociální poradenství a půjčovna pomůcek.

                         

Využití našeho grantu:

Finanční prostředky použijí na nákup nového osobního automobilu pro zaměstnance přímé péče terénní hospicové služby.

 

Benefiční akce:

Charitativní běh / chůze pro Domácí hospic Vysočina proběhne 10.9.2022 od 14 do 18 hodin na přírodním koupališti u Nového města na Moravě. Kromě běhu zde budou připravené i výtvarné dílny, slackliny, malování na tričko a na kamínky.

Příběh klienta:

„Tahle zkušenost člověka velice posune. Radujeme se z každého dne, co jsme spolu.“

Jedním z klientů Domácího hospice Vysočina byl pan Jan Kafka a toto je krátký záznam z rozhovoru s ním.

V rozhovoru pan Kafka mluvil o tom, jak se potkal s hospicovou péčí:

„Já jsem dřív o Hospici nic nevěděl, až teď mě to sem zaválo. Před tím jsem byl v Jihlavě v nemocnici. Tam jsem ležel na oddělení Paliativní péče. Byly tam moc hodné sestřičky. Ty by mi snesly i to, co samy neměly. Ale rád bych ten čas, který mi zbývá, strávil doma v Hroznatíně. Jenomže starost o mě vyžaduje celodenní péči a má žena má také zdravotní problémy, a syn, který s námi bydlí, by na péči nestačil. Dcera Pavla to k nám má 30 km daleko, aby za mnou denně jezdila, to by nedala. Pak jednoho dne přišla a řekla mi: ´Rozmysli si to, je jediná varianta, že půjdeš za námi do Radostína. Tam pořád někdo bude, budeš součástí nás, tady tě máme všichni rádi.´“

Dcera pana Kafky, paní Řezníčková s podporou Domácího hospice Vysočina splnila touhu tatínka a celé rodiny, aby pan Kafka prožil poslední chvíle života s ní, v rodinném prostředí. O této zkušenosti říká:

„Při péči o něj, člověk v sobě nalezne takové věci, že je překvapený, čeho všeho dosáhne. A to si myslí, že už nemůže jít nikam dál. V odhodlání, pocitech, psychice. Tahle zkušenost člověka velice posune. Radujeme se z každého dne, co jsme spolu.”

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 609.

Více o Domácím hospicu Vysočina najdete na: 

https://www.hospicvysocina.cz/

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing