ZÁŘÍ - FINANCE NA na přídavný motůrek k mechanickému vozíku, konvektomat do cvičné kuchyně a na renovaci jídelny - CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR, Z.S.

Organizace pomáhající handicapovaným dětem, aby se mohly věnovat sportu a jiným aktivitám.

Finance na přídavný motůrek k mechanickému vozíku, konvektomat do cvičné kuchyně a na renovaci jídelny na táborové základně Zbožňov.

Poslání organizace:

Cesta životem bez bariér se zaměřuje na pomoc rodinám s handicapovanými dětmi. Hnacím motorem činnosti jsou potřeby těchto rodin a nedostupnost některých služeb v regionu. Pro děti pořádají plavecké kurzy, sportovní soustředění, tábory a výlety. Nabízejí i odbornější služby jako jsou speciální rehabilitace nebo odlehčovací služba. Od roku 2014 poskytují speciální a velmi účinnou pohybovou terapii Therasuit pro děti především po dětské obrně. V září 2019 otevřeli denní centrum Kostka bez bariér pro rehabilitaci, zábavu i odpočinek v Kutné Hoře, kam přestěhovali většinu aktivit.

ZÁŘÍ - FINANCE NA na přídavný motůrek k mechanickému vozíku, konvektomat do cvičné kuchyně a na renovaci jídelny - CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR, Z.S.

Využití našeho grantu:

Získané finanční prostředky budou použity na přídavný motůrek k mechanickému vozíku, konvektomat do cvičné kuchyně a na renovaci jídelny na táborové základně Zbožňov.

 

Benefiční akce:

VIII. ročník Festivalu na zelené louce je multižánrový hudební festival pro širokou veřejnost. Bude se konat 11. 9. 2021 od 12:00 v bezbariérové táborové základně u rybníka Zbožňov.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 585.

Více informací o Cestě životem bez bariér najdete tady:

http://www.cestazivotembb.cz/cesta-zivotem-bez-barier/aktuality/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠE DARY!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing