ZÁŘÍ - FINANCE na podporu divadelního souboru Dr.amAS, ve kterém vystupují herci s autismem - Národní ústav pro autismus, z.ú.

Organizace, která poskytuje komplexní nabídku služeb pro lidi s poruchou autistického spektra a jejich blízké.

Finance na náklady spojené s pronájmem nové divadelní zkušebny pro jejich divadelní soubor Dr.amAS.

 

Poslání organizace:

NAUTIS je největší specializovanou organizací zabývající se péčí o osoby s autismem a jejich rodiny v České republice. Své zkušenosti a postřehy předává spolupracujícím a partnerským organizacím působících ve všech krajích ČR s cílem dosáhnout pokrytí kvalitními a komplexními službami ve všech regionech naší země. Vzhledem k aktivitám vyvíjeným osvětovou činností směrem k odborné i laické veřejnosti, našim zákonodárcům i státní správě, je NAUTIS považován za leadera systémových změn v oblasti péče o osoby s autismem v ČR.

ZÁŘÍ - FINANCE na podporu divadelního souboru Dr.amAS, ve kterém vystupují herci s autismem - Národní ústav pro autismus, z.ú.

Využití našeho grantu:

Grant bude použit na náklady spojené s pronájmem nové divadelní zkušebny, technickým i zvukovým vybavením a výtvarným a scénografickým materiálem divadelního souboru Dr.amAS

 

Benefiční akce:

Multižánrová akce „Narozeniny YMCA aneb Benefice pro Dr.amAS - divadelní soubor lidí s poruchou autistického spektra“ proběhla 11. 9. 2021 od 14 hodin v Kampusu Hybernská.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 586.

Více informací o NAUTISu najdete tady: https://nautis.cz/cz

DĚKUJEME MOC ZA VAŠÍ PODPORU!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing