ZÁŘÍ - Finance na léky a zdravotnický materiál pro pacienty - Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie

Organizace, která se stará o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny.

Finance na na léky a zdravotnický materiál pro pacienty.

ZÁŘÍ - Finance na léky a zdravotnický materiál pro pacienty - Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie

Poslání organizace:

Domácí hospic Athelas je na světě proto, aby provázel nevyléčitelně nemocné v závěru jejich života a poskytoval oporu jejich rodinám a blízkým v této náročné životní situaci. Obdivují odvahu a lásku všech rodin, které se rozhodnou zůstat se svým blízkým nemocným až do konce a chtějí jim poskytnout co nejlepší specializovanou zdravotní paliativní, psychologickou, ale i lidskou a duchovní péči a stát jim po boku po celou dobu. Svým nemocným pacientům umožňují strávit poslední dny života DOMA, v kruhu svých blízkých, bez bolesti a důstojně.

 

Využití našeho grantu:

Finanční prostředky použijí na na léky a zdravotnický materiál pro pacienty.

 

Benefiční akce:

Charitativní běh mezi mosty pro Athelas proběhne 10. 9. 2023 od 13 do 19 hodin na Kamenném mostu v Písku a jeho okolí. Po celou dobu bude nachystaný bohatý program pro děti jako například lezecká stěna, skákací hrad, lukostřelba, dílny a malování na obličej, ale i pro dospělé v podobě vystoupení kapel.

Příběh klientky

Petra K., maminka čtyř dětí, samoživitelka s pomocí hospice doprovodila svou maminku, jak říká „na druhý břeh“. V jejím dopisu napsala: „…Děkuji hospici za slova pochopení, za pomoc i po maminčině důstojném a bezpečném odchodu. Díky této službě vím, že i umírání může mít jinou podobu a že to tolik nebolí…“

Bezpečí. To je přesně to, co sice hospic nezmiňuje v popiscích svých služeb, ale co jejich rodiny často cítí, co jim dodává odvahu a sílu touto náročnou životní zkušeností projít.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 636.

Více o Domácím hospicu Athelas najdete na: https://hospic-pisek.cz/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠI PODPORU!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing