Výzva pro Znojemsko - prodlouženo do 15.11.2021

Nadace se v rámci uctění památky štědrého dárce pana Ing. Zdeňka Špačka ze Znojma rozhodla každoročně podpořit organizace ze znojemského regionu částkou 100 000 Kč.

Výzva probíhá do 31.10.2021

 

Více informací níže:

Výzva pro Znojemsko - prodlouženo do 15.11.2021

V roce 2021 nadace obdržela dar od pana Ing. Zdeňka Špačka ze Znojma. Pan Špaček, který zemřel v roce 2019, odkázal nadaci ve své závěti nemovitost, kde dlouho žil se svou ženou, paní MUDr. Dagmar Fendrichovou. Nadace se rozhodla, že na počest dárce bude pravidelně podporovat sociální a společenské aktivity v regionu Znojemska.

Zájem nadace:
Podporou různých aktivit na Znojemsku chce nadace ukázat, že dar jednoho znojemského občana má význam pro širší společnost. Cílem nadace je pozvednout a zkvalitnit občanský, kulturní a společenský život v regionu.

Podmínky podání žádosti:

Žádost může podat jakákoliv nezisková organizace, spolek, nebo obecně prospěšná společnost.

Aktivity mají podporovat a obohatit sociální a společenský život na Znojemsku. Mají vylepšovat kvalitu veřejného sektoru. Jejich cílem nemá být generování materiálního, či finančního zisku pro jednotlivce nebo uzavřenou skupinu.

Aktivity, které nadace může podporovat, jsou například: projekty na zkvalitnění sociálních služeb, koncerty, divadelní představení, akce s mládeží atd. Podpora není určená pro sportovní kluby.

Žadatel nemusí mít další zdroj pro financování aktivit.

Harmonogram výzvy:

 1. Oslovení nadace
 2. Podání návrhů k podpoře do 31.10.2021 na email nadace@divokehusy.cz
  - Návrhy musí obsahovat popis aktivit či projektu, rozvahu o významu a o cílové skupině, časový harmonogram, finanční rozpočet a fotografie charakterizující projekt – max. 3 snímky zachycující aktivní život organizace, jejích členů, spolupracovníků a klientů
 3. Nadace může požádat žadatele o doplnění návrhu
  4. Nadace vyhlašuje výsledek do 30. 11.2021
 4. Nadace pošle grant
  - Nadace může poslat finanční příspěvek najednou, nebo i po částkách, dle povahy aktivity a vlastních úvah
 5. Zpětná vazba od podpořených organizací
  - Dle povahy aktivity podává organizace, která získala podporu, pravidelné informace o přípravách, průběhu či chystání aktivity
 6. Vyúčtování
  - Po ukončení aktivity předloží organizace detailní zprávu o jejím průběhu, jejím úspěchu a ohlasu pro cílovou skupinu, včetně finanční zprávy

 

Další podmínky:

Organizace se postará o propagaci aktivity a Divokých hus.

- Podpořená organizace umístí na své internetové stránky logo Nadace Divoké husy s aktivním odkazem na www.divokehusy.cz

- Informace o Nadaci Divoké husy se objeví ve výroční zprávě předkládající organizace

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing