ÚNOR - ELEKTRICKÁ POLOHOVACÍ LŮŽKA S MATRACEMI PROTI PROLEŽENINÁM - CHARITA UHERSKÝ BROD

Organizace, která podporuje lidi v těžké životní situaci a stará se o seniory a hendikepované.

Posláním Charity Uherský Brod je prostřednictvím svých zařízení a služeb poskytovat pomoc, podporu a poradenství v oblasti sociální a zdravotní péče ve Zlínském kraji. Jejich klienty jsou nejčastěji senioři, hendikepovaní a lidé bez přístřeší. Každá jejich služba má dále blíže specifikováné poslání, cíl, cílovou skupinu i zásady. Nabízí například pečovatelské služby, domácí hospicovou péči, nízkoprahové centrum, terapeutickou dílnu pro hendikepované osoby, azylový dům pro matky s dětmi, Centrum potravinové a materiální pomoci pro sociálně slabé, dluhové poradenství a řadu dalších služeb.

ÚNOR - ELEKTRICKÁ POLOHOVACÍ LŮŽKA S MATRACEMI PROTI PROLEŽENINÁM - CHARITA UHERSKÝ BROD

Využití grantu:

Finance využijí na nákup elektrických polohovacích lůžek s matracemi proti proleženinám v Domě s pečovatelskou službou v Dolním Němčí. Stávající lůžka již dosluhují, jsou ve velmi špatném technickém stavu a jejich výměna je tak velmi nutná.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 570.

Více informací o Charitě Uherský Brod se dozvíte tady: www.uhbrod.charita.cz

DĚKUJEME MOC ZA VAŠE DARY!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing