SRPEN - Finance na provoz automobilu pro klienty spolku - Skládanka, z. s.

Organizace, která propojuje zdravé lidi s lidmi s postižením.

Finance na provoz automobilu pro klienty spolku.

SRPEN - Finance na provoz automobilu pro klienty spolku - Skládanka, z. s.

Poslání organizace:

Cílem Skládanky je spojit zdravé občany s občany postiženými a pomoci lidem sociálně slabším. Dalším neméně důležitým úkolem je zapojení mentálně postižených občanů do běžného života a jejich socializace. Pro rozvoj jemné i hrubé motoriky jim slouží tvořivé dílničky, také provozují cestovní Kavárnu Skládanka, ve které připravují drobné občerstvení. Nejčastěji prezentují svou činnost na akcích spolku, nebo na veřejných akcích, kde prodávají kromě kávy i své výrobky z dílniček. Jejich nejnovější službou je auto pro klienty spolku, které je doveze, kam potřebují, například k doktorům a také rozváží potravinovou banku.

 

Využití našeho grantu:

Finanční prostředky použijí na provoz sociálního auta pro klienty spolku.

 

Benefiční akce:

Akce s názvem „Provoz SNU“ proběhne ve dnech 18. – 20. 8. 2023 na náměstí Míru ve Zlíně. Na akci se bude prezentovat samotná organizace a budou prodávat své výrobky.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 634.

Více o Skládance najdete na: https://skladankazs.cz/

 DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing