SRPEN - Finance na nová kola pro klienty terapeutické komunity - WHITE LIGHT I, z.ú.

Organizace, která poskytuje adiktologické služby.

Finance na nová kola pro klienty terapeutické komunity.

SRPEN - Finance na nová kola pro klienty terapeutické komunity - WHITE LIGHT I, z.ú.

Poslání organizace:

Terapeutická komunita WHITE LIGHT I provozuje ucelené spektrum sociálních a adiktologických služeb pro lidi ohrožené škodlivými závislostmi. Pomáhají jim předcházet vzniku a rozvoji závislého chování i při jejich úzdravě a návratu do života bez škodlivých závislostí. Provozují služby primární prevence, ambulantní léčby a následné péče v Ústí nad Labem, kontaktní a poradenská centra s terénními programy v Teplicích a v Rumburku a terapeutickou komunitu v Mukařově. Když v roce 1993 založili terapeutickou komunitu pro léčbu lidí se závislostmi, bylo to teprve druhé takové zařízení v ČR, jež nabízelo alternativní, partnerský přístup k lidem v pobytové léčbě oproti léčbě v psychiatrických léčebnách. Od té doby ušli kus cesty a všechny jejich provozované služby jsou akreditované nebo certifikované příslušnými orgány veřejné správy.

                        

                                                  

Využití našeho grantu:

Náš grant a výtěžek bude využit na nákup nových kol pro klienty terapeutické komunity, aby mohli i nadále podnikat zážitkové a zátěžové cyklovýlety, které jsou významnou a nedílnou součástí programu pobytové léčby závislostního chování.

                                   

Benefiční akce:

Při benefiční akci „SporTKiáda“ se setkají klienti českých terapeutických komunit s různými sporty. Proběhne 22. – 24. 8. 2023 v terapeutické komunitě v Mukařově. Bude připraveno několik sportovních disciplín, táborový oheň a koncert.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 635.

Více o WHITE LIGHT I najdete na: https://wl1.cz/

 DĚKUJEME MOC ZA VAŠE DARY!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing