SRPEN - Finance na bezbariérové úpravy - Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.

Organizace, která se stará o klienty, kteří by se o sebe jinak postarat už nezvládli.

Finance na bezbariérové úpravy v prostorách Domova.

SRPEN - Finance na bezbariérové úpravy - Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.

Poslání organizace:

Chelčický domov sv. Linharta je samostatná nezisková obecně prospěšná společnost. Jejím hlavním posláním je pomáhat lidem, kteří se z důvodu věku nebo svého nepříznivého zdravotního a sociálního stavu těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Chelčický domov poskytuje sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitaci, pečovatelskou službu a sociálně aktivizační službu pro OZP. Do Domova také docházejí dobrovolníci, studenti na stáže a praxe, a v rámci komunitní sociální práce poskytují základní sociální poradenství pro obyvatele okolních obcí a místní komunitu. V prostorách Chelčického domova sv. Linharta je také umístěno Komunitní centrum, ve kterém probíhají mnohé kulturní, společenské, environmentální aktivity podporující zdravý životní styl.

Využití našeho grantu:

Získané prostředky použijí na bezbariérové úpravy v prostorách dvora Domova. Jedná se o mlatové cesty šířky 1,2 m, které jsou vhodné pro imobilní uživatele a jejich asistenty. Tyto cesty také každodenně využívají lidé s chodítky.

Benefiční akce:

Benefiční letní koncert na podporu provozu Chelčického domova sv. Linharta proběhne 26. 8. 2022 v Letním amfiteátru za kostelem sv. Martina v blízkosti Chelčického domova a v přírodní zahradě Domova.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 608.

Více o Chelčickém domově sv. Linharta najdete na: https://www.linhart-chelcice.cz/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠÍ ŠTĚDROST!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing